Hertz åpner ny bilpool på kjøpesenteret Trekanten. Med dette får Askers innbyggere og kunder av senteret tilgang til Norges mest fremtidsrettede bildelingsordning. Hertz har gjort en avtale med Citycon som eier dette og flere kjøpesentre i Norden. Hertz har nå 180 biler i drift på over 50 ulike bilpooler og flere under utvikling.

Miljøvennlig løsning

I samarbeid med eiendomsutvikleren Citycon blir bildelingstjenesten Hertz BilPool nå tilgjengelig for alle i nærområdet som iblant har behov for en bil. Enten som et supplement til egen privatbil, eller for de stadig flere som velger ikke å eie egen bil.

- Bilpoolordningen er en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Via app på mobilen bestiller du og låser opp bilen som står parkert ved senteret. Man betaler per time og for kjørte kilometer, drivstoff er inkludert i prisen. Det er stadig flere som velger kollektivt til og fra jobb. Da er bilpoolen også et godt alternativ til taxi for reiser i arbeidstiden for de som har jobben sin på eller ved senteret, sier Eivind Thorne, leder for Hertz BilPool.

Ser muligheter

Citycon mener at det bare er et tidsspørsmål før det er en forventning fra kundene om at det er en bildelingsordning i tilknytning til kjøpesenterene. De ønsker å være tidlige ute med slike løsninger som en del av sin satsing på bærekraftig kjøpesenterdrift og – utvikling.

- Bildeling er åpenbart en del av fremtidens samferdselsløsning. Vi ønsker å ha dette som et tilbud til våre kunder og til de mange som både jobber på eller bor nært senteret. Gjennom samarbeidet med Hertz BilPool planelgger vi over tid å rulle ut slike bildelingsløsninger på våre sentre, sier André Gaden kommersiell direktør i Citycon.

Senterleder Mette Kiilerich er stolt over å kunne presentere bildeling som en del av tilbudet på Trekanten. - Vi ønsker å bidra positivt i utviklingen av tjenester og håper at Askerbøringene også vil finne bildeling som et attraktivt tilbud. Dette er et bærekraftig bidrag for fremtiden, sier Kiilerich.

Videre vekst

Bilpooler er et av flere vekstområder for Hertz. Til sammen har de nå over 60 pooler, hvorav de fleste er åpne for alle og noen er lukket for utvalgte bedrifter. Denne typen bildelingsordning kan være en viktig del av en grønn visjon for de største byene. Tanken er at det skal være mulig å bo urbant uten å måtte eie egen bil. Privatpersoner er den viktigste delen av bildelingsordninger per nå, men det er stor interesse fra bedrifter.

- Trenden nå er at det etableres et stort antall arbeidsplasser rundt sentrale kollektivknutepunkt. Stadig færre får egen parkeringsplass, og vil ha behov for å kunne leie en bil en time eller 10. Da er en bilpool effektivt både for bedriften og den ansatte. Vi vurderer fortløpende nye prosjekter og muligheter for etablere flere bilpooler, sier Eivind Thorne i Hertz BilPool.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef Citycon
Mob: 952 98 506

Download images