Pressemelding fra Citycon Norway 7. februar 2022

Citycon har signert en avtale med Aurora Eiendom AS om kjøp av Buskerud Storsenter, mens Magasinet Drammen kjøpes av Oslo Opportunity II AS og Vedal Investor AS.

Salget av to kjøpesentre er i henhold til Citycons strategi om videre satsing på store bynære sentre med daglighandel og kommunale tjenester, og som er knyttet til offentlig transport. Sentrene selges for til sammen 1 446,2 millioner kroner. Transaksjonen avsluttes i løpet av Q1, 2022.

– Salgene følger opp Citycons strategi om å satse på store bynære sentre knyttet til offentlig transport og som har utviklingspotensial. Transaksjonen viser at nordiske handelseiendommer av høy kvalitet er attraktive for investorer. Transaksjonen styrker vår balanse ytterligere og gir oppkjøpsmuligheter. Den nye boligavtalen Barkabystaden i Stockholm viser at vi diversifiserer vår portefølje gjennom en økende andel av boliger, Erik Lennhammar Chief Development Officer i Citycon.

– Vi ønsker de nye eierne lykke til med videre utvikling av Buskerud Storsenter og Magasinet Drammen, og vi takker menneskene på sentrene og samarbeidspartnere for fantastisk innsats gjennom de siste årene, sier Lennhammar..

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Erik Lennhammar
Chief Development Officer, Citycon

Tlf: +46 (0)72-555 08 95
erik.lennhammar@citycon.com

Daniel Sellevoll
Senior Communications Manager, Citycon
Tlf. +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Download images