Citycon pressmelding 28. februar 2017

Citycon har signert en avtale om salg av sin detaljhandelseiendom på Lade til Frost Holding AS. Eiendommen har et brutto utleiebart areal på 8 600 kvadratmeter brutto, og har fem leietakere. Citycon selger eiendommen for 183 millioner kroner, som også er i linje med eiendommens verdivurdering (IFRS) Transaksjonen er ventet avsluttet tidlig i mars.

«Salget av eiendommen på Lade er et naturlig steg i vår strategi om å forvalte vår Nordiske portefølje med fokus på dagligvarebaserte kjøpesentre i tett befolkede områder. Dette er vårt første salg i Norge etter oppkjøpet sommeren 2015. Vi vil reinvestere våre salgsinntekter gjennom utvikling og utvidelser av eksisterende eiendommer», sier Marcel Kokkeel, administrerende direktør i Citycon.

Helsinki, 28. februar 2017

CITYCON OYJ

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Marcel Kokkeel, CEO
Tel. +358 40 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) er en ledende eier, utvikler og forvalter av urbane dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, og forvalter eiendeler på totalt EUR 5 milliarder og med en markedsverdi på over EUR 2 milliarder. For mer informasjon om Citycon, gå til www.citycon.com

Download images