Citycon Pressemelding 17. oktober 2017

Et syndikat satt opp av Clarksons Platou Real Estate har i dag kjøpt en handelseiendom av Citycon beliggende i Krokstadelva i Nedre Eiker.

Handelseiendommen har fem leietakere med lange kontrakter og et areal på 10 220 kvadratmeter.

Citycon er allerede godt etablert i Krokstadelva med Buskerud Storsenter, som nylig har vært igjennom et utviklingsprosjekt. Handelseiendommen som nå er solgt ligger i tilknytning til Buskerud Storsenter, på motsatt side av fylkesveien.

Salget av handelseiendommen i Krokstadelva er et naturlig steg i å rendyrke Citycon sin kjøpesenterportefølje i Norge. Salgsinntektene reinvesteres gjennom utvikling og utvidelser av eksisterende eiendommer.


Oslo, 17. oktober 2017

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef Citycon
Mob: 952 98 506

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) er en ledende eier, utvikler og forvalter av urbane dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, og forvalter eiendeler på totalt EUR 5 milliarder og med en markedsverdi på over EUR 2 milliarder. For mer informasjon om Citycon, gå til www.citycon.com