Pressemelding 16. mai 2018

Citycon har inngått en avtale om salg av Heiane Storsenter på Stord til Drotningsvik Eiendom AS, et selskap kontrollert av det Bergensbaserte eiendomsselskapet Midgard Gruppen AS. Eiendommen har et brutto utleiebart areal 23 900 kvadratmeter og inneholder 28 butikker.

Transaksjonen er basert på brutto eiendomsverdi tilsvarende NOK 230 millioner, og er ventet avsluttet i begynnelsen av juni.

- Heiane Storsenter er et godt lokalsenter, og jeg er derfor fornøyd med at vi kom til enighet med lokale eiendomsutviklere med sterk forankring på Vestlandet. Salget av Heiane Storsenter er et naturlig steg i å rendyrke vår eiendomsportefølje i Norge. Vi vil reinvestere våre salgsinntekter gjennom utvikling og utvidelser av andre eksisterende eiendommer, sier André Gaden, kommersiell direktør Citycon.

Pangea Property Partners har vært rådgivere for selger.
-----

Oslo, 16. mai 2018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

André Gaden, kommersiell direktør Citycon
Mob: 930 37 322

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef Citycon
Mob: 952 98 506

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) er en ledende eier, utvikler og forvalter av urbane dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, og forvalter eiendeler på totalt EUR 5 milliarder og med en markedsverdi på over EUR 2 milliarder. For mer informasjon om Citycon, gå til www.citycon.com

Download images