Citycon har signert en avtale om salg av Lietorvet kjøpesenter i Skien til Bratsberg Gruppen AS og Fjellvåken Holding AS. Eiendommen har et brutto utleiebart areal på 8 800 kvadratmeter, og har 27 butikker. Transaksjonen er ventet avsluttet i løpet av juli.

«Lietorvet er et godt mindre lokalsenter, og jeg er derfor fornøyd med at vi kom til enighet med lokale eiendomsutviklere med sterk forankring i Skien. Salget av Lietorvet er et naturlig steg i å rendyrke vår eiendomsportefølje i Norge. Vi vil reinvestere våre salgsinntekter gjennom utvikling og utvidelser av eksisterende eiendommer», sier Trond Herberg, kommersiell direktør Citycon.

Oslo, 09. juni 2017

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef Citycon
Mob: 952 98 506

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) er en ledende eier, utvikler og forvalter av urbane dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum, og forvalter eiendeler på totalt EUR 5 milliarder og med en markedsverdi på over EUR 2 milliarder. For mer informasjon om Citycon, gå til www.citycon.com

Download images