Pressemelding fra Citycon AS 18. juni 2020

Som en del av selskapets strategi, skal Citycon fremover fokusere på å forvalte og utvikle egeneide sentre og har derfor besluttet å ikke forlenge forvaltningsoppdragene for Storebrand og Niam.

 

FORVALTNINGSOPPDRAGET FORLENGES IKKE: City Syd i Trondheim er ett av sentrene Citycon har besluttet å ikke forlenge forvaltningsoppdraget for.

Citycon Norway AS forvalter sju kjøpesentre på vegne av andre eiere. Holmen Senter, City Syd, Tiller Torget og Ivar Lykkes vei 5 forvaltes på vegne av Storebrand Eiendom AS. Forvaltningsoppdraget overfor Storebrand, som har vart i ti år, opphører derfor når avtalen løper ut 31. desember 2020. Strandtorget, Stadionparken og Torget Vest forvaltes på vegne av Niam V Kjøpesenter I Holding AS. Dato for når forvaltningsoppdraget med Niam opphører, er ikke satt.

Citycon har 17 egeneide sentre i Norge og skal videre konsentrere seg om å utvikle disse sentrene.

– Når vi skal utvikle fremtidens sentre, handler det om å skape multifunksjonelle sentre med handel, service, kontorer og boliger. Vi ønsker å bidra til å skape gode lokalsamfunn, og har muligheten til dette gjennom våre egeneide sentre, sier Tor Nickelsen, kommersiell direktør i Citycon.

– Vi vil takke Storebrand og Niam for et godt samarbeid gjennom mange år, sier Nickelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Tor Nickelsen, kommersiell direktør i Citycon, +47 913 14 151 Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597
Download images