Leieinntektene økte med 11,9% og endte på 735 mill. kroner. Driftsresultat før avskrivninger økte tilsvarende til 584 mill. kroner (519 mill. kroner). Resultat før skatt endte på 64 mill. kroner (83 mill. kroner), og påvirkes av riving av bygg med meravskrivning på 59 mill.kr.

- Vi la et hektisk 2014 bak oss i trygg forvissning om at vi har satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som vil legge grunnlaget for videre vekst. Etter en periode med oppkjøp av mange kjøpesentre, realiserer vi gjennom flere større nybygg- og rehabiliteringsprosjekter de potensialene som finnes i disse eiendommene, sier adm. dir Eirik Thrygg i Sektor Gruppen.

Det største prosjektet skjer på Buskerud Storsenter med rehabilitering og ombygning av ca. 22.000 kvm handels- og kontorareal. Deler av byggetrinnet stod ferdig i november 2014, og flere byggetrinn vil stå ferdig i 2015 og 2016.

I Stavanger er Kilden Kjøpesenter under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca. 7.500 kvm nytt handels og kontorareal, samt rehabilitering av ca. 5.000 kvm eksisterende areal. Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg kommune ble også påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca. 1.500 kvm. Begge prosjektene ferdigstilles i 2015.

- Flere av utviklingsprosjektene skal ferdigstilles i løpet av 2015 og vi vil se positive effekter etter hvert som sentrene igjen går for fulle maskiner. I Bergen avsluttet vi arbeidene i november 2014 etter å ha utvidet Oasen med ca. 13.000 kvm nybygg og kontor, samt 12.000 kvm parkering. I tillegg har vi bygget om og modernisert ca. 5.000 kvm eksisterende bygg. Resultatene har vært særdeles bra, med en omsetningsøkning på senteret med over 25 prosent, sier Thrygg.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Eirik Thrygg, adm. dir Sektor Gruppen 913 93 098

Download images