- Vi kommer til å investere 250 millioner kroner i løpet av de tre første årene, sier adm. dir Eirik Thrygg etter at Miljøverndepartementet har gitt grønt lys for utviklingen av Buskerud Park.
Etter en lengre politisk prosess ble reguleringsplanen for Buskerud Storsenter og Krogstad Senter, samt områdene rundt endelig vedtatt av Miljøverndepartementet. Dermed kan arbeidene med å utvikle Buskerud Park starte opp.

- Vi vil nå sette oss ned sammen med Nedre Eiker kommune og legge en plan for videre utvikling på både kort og på lang sikt. På kort sikt står vi ovenfor en nødvendig fornying av eksisterende senter, både Buskerud Storsenter og Krogstad senter, noe vi vil begynne planleggingen av med det første. Deretter vil vi starte planleggingen av boligene mot elven, sier Thrygg.

Etter flere år med venting har behovet for en oppgradering av området tiltatt. I løpet av ventetiden har også Buskerud storsenter og Krogstad senter skiftet eier. I mars kjøpte Sektor Holding ved Sektor Portefølje Syd AS Buskerud Storsenter og Krokstad Senter fra Storebrand. Sektor Eiendomsutvikling som forvaltet driften av sentrene for Storebrand, fortsetter det oppdraget med de nye eierne.

- Nå handler det i første omgang å få til en nødvendig fornyelse av eksisterende bygg for våre leietakere, som har vært tålmodige sammen med oss i mange år mens denne reguleringsplan diskusjonen har pågått, sier Thrygg.

Også senterleder Trond Anke er godt fornøyd med vedtaket.
- Dette har vi ventet på lenge, og vi har hatt tålmodige leietakere som nå kan vente seg en storstilt satsing fra våre eiere. Nå går vi dermed nye og spennende tider i møte, og jeg gleder med til vi kan presentere nye Buskerud Park, sier Anke.
Dagens Buskerud Storsenter og Krokstad Senter er to sentre med et samlet butikkareal på 35 600 kvm og markedsføres i dag som et senter. Sentrene har til sammen nær 90 butikker og en omsetning for 2012 på 1,195 milliarder kroner.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Eirik Thrygg  tlf. +47 91 39 30 98


Download images