Energiforbruket i 33 kjøpesentre skal reduseres med til sammen 12,5 GWh når Sektor Gruppen investerer 53,2 millioner kroner i ENØK-tiltak. Enova støtter prosjektet med 15,5 millioner kroner.

Det er planlagt å gjennomføre over 150 små og store tiltak over tre år fordelt på 33 kjøpesentre, som eies eller forvaltes av Sektor Gruppen. Den årlige energibesparelsen tilsvarer 625 husstander.

- Vi har jobbet med ENØK-prosjekter i flere år, men dette er første gangen vi har definert et prosjekt med et så stort omfang blant våre eksisterende bygg. Kartleggingen av tiltakene er gjort av vårt driftspersonell på kjøpesentrene, som dermed har et solid eierskap til hele prosjektet. Til sammen skal 155 tiltak av ulikt omfang gjennomføres innen de tre neste årene, sier teknisk sjef Magne Eriksen i Sektor Gruppen.

Med en eiendomsportefølje på over 1 million kvadratmeter er det betydelige miljøgevinster å hente på energieffektive bygg. I dette prosjektet er det i kjøpesentrenes fellesarealer det skal gjennomføres utbedringer, noe som på sikt vil medføre lavere driftskostnader for sentrene.

- Her tas det veldig gode grep. Sektor Gruppen har gjort en omfattende jobb med å dokumentere tiltak som vil gi betydelige energibesparelser. Skal norsk byggsektor blir mer energieffektiv, er vi avhengige av at slike aktører går foran og gjør oppgraderinger av bygningsmassen sin. Her er det et enormt potensial i Norge, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

- De nasjonale klimamålene er viktige, og for at man skal nå disse må vi ha et større fokus på eksisterende bygg. Her vil vi i Sektor Gruppen bidra, og ser potensial for å redusere energiforbruket betraktelig. Det har vært en veldig positiv utvikling innenfor eiendomsbransjen, der energieffektive bygg er attraktive både for eiere og leietakere. Sektor Gruppen har redusert energiforbruket i eiendomsporteføljen gjennom en rekke ulike prosjekter de siste 10 årene, tilsvarende en årlig besparelse på 29 Gwh, eller 22 millioner kroner. I tillegg har vi forpliktet oss til å jobbe etter BREEAM Nor og BREEAM In use standarden, sier Eriksen.

For å utløse støtten fra Enova må Sektor Gruppen dokumentere både investeringene som gjøres og effekten av hvert tiltak som gjennomføres innen utgangen av 2017.

 

Bildetekst: Kremmertorget er Norges første BREEAM Nor sertifiserte kjøpesenter.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Magne Eriksen, teknisk sjef Sektor Gruppen, mob: 416 78 301

Audhild Kvam, markedsdirektør Enova, mob:  951 37 086


Download images