Etter seks år i PR-operatørene forlater partner og seniorrådgiver Terje Gulbrandsen Møllergata til fordel for Sektor Eiendomsutvikling. Selskapet som eies av Joh. Johannson AS, Varner Invest AS,
Home Invest AS og Niam utvikler, forvalter og markedsfører 32 kjøpesentre over
hele Norge.

- Sektor Eiendomsutvikling vokser og det stilles nye krav til hvordan vi kommuniserer både med omverden, men også internt. Det holdes en høy takt i selskapet om dagen og vi har investeringsvillige eiere som også krever at vi har kapasitet til å håndtere våre kommunikasjonsoppgaver på en profesjonell måte. Vi kjenner Terje godt gjennom samarbeidet på byråsiden, og er veldig fornøyd med at han nå er en del av selskapet, sier Marianne Mazarino Håkonsen som er markedsdirektør i Sektor Eiendomsutvikling.

I 2007 forlot Gulbrandsen stillingen som informasjonssjef i ICA Norge, og begynte i PR-operatørene hvor han har vært frem til nå.

- Denne muligheten var for god til å la gå. Jeg gleder meg veldig til å få jobbe med de menneskene som utgjør Sektor Eiendomsutvikling, og det produktet selskapet leverer. Samtidig er det er utrolig spennende eierkonstellasjon for en som har jobbet i og med retail-segmentet i snart 15 år, sier Gulbrandsen.

 

----

For ytterligere informasjon:
Marianne Mazarino Håkonsen, markedsdirektør tlf: 951 43 005

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef, tlf: 952 98 506


Download images