Pressemelding 21. juni 2018

Citycon selger sin del av Glasshuspassasjen i Bodø til en gruppe lokale investorer. Grupperingen som består av selskapene T. Kolstad Eiendom AS, PMG Holding AS, Otto Koch AS, kjenner eiendommen meget godt og har i dag eierinteresser i Glasshuset.

- Vi er godt fornøyd med å ha kommet til enighet med denne lokale grupperingen. De kjenner eiendommen godt og har de beste forutsetninger for å utvikle Glasshuset med Glasshuspassasjen videre. Samtidig er dette salget et naturlig steg i retning av en mer rendyrket portefølje med større sentre i de største byene, sier Håkon Dalland, kommersiell direktør i Citycon.

Glasshuspassasjen består av 8 leietagere og er på ca. 2 500 kvadratmeter. Kjøpesummen beløper seg til 35 millioner kroner.

- For oss er kjøpet av Glasshuspassasjen en veldig fin mulighet får å skape et mer integrert og helhetlig handelstilbud i sentrum. Vi er en sterk lokal eiergruppering, som kjenner eiendommen og de mulighetene som finnes for å utvikle denne eiendommen videre. Nå ser vi frem til å starte dialogen med leietakerne og samle hele Glasshusfamilien, sier Johan Jørgen Koch.

Transaksjonen er ventet avsluttet i begynnelsen av juli.
-----

Oslo, 21. juni 2018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Dalland, kommersiell direktør Citycon

Mob: 416 50 605

Johan Jørgen Koch, Otto Koch AS,
Mob: 901 51 960

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef Citycon
Mob: 952 98 506

Download images