Handelsoptimisme - Senteret viser at Kongsvinger er verdt å satse på

Press releases - 24. mai 2012

Innbyggerrekrutterer Dag Arnesen mener utbyggingen av Kongssenteret gir Kongsvinger et stempel som en by verdt å satse på, mens ordfører Øystein Østgaard tror både på mindre handelslekkasje og flere skattekroner i kommunekassa.

Torsdag 24. mai ny-åpner Kongssenteret, nesten på dagen ett år etter at byggingen ble igangsatt. Flere nye butikker har kommet til, mens andre har fått en velfortjent ansiktsløfting. I tillegg til nybygget er om lag 3 000 kvadratmeter av det eksisterende kjøpesenteret bygget om og renovert.

- Store ringvirkninger

- Et voksende kjøpesenter er svært viktig for Kongsvinger kommune som regionens handelssenter. Det øker aktiviteten og bidrar til å demme opp for handelslekkasjen, sier ordfører Øystein Østgaard (H).

Han mener et stort og attraktivt kjøpesenter gir store ringvirkninger både for det offentlige og annen privat næringsvirksomhet.

- Rent økonomisk betyr dette selvfølgelig mye i form av skatteinntekter og sysselsetting. I tillegg genererer det mye annen aktivitet, som transport, service og utbygging. Som ordfører mener jeg at Kongsvinger i kraft av sin beliggenhet har større muligheter for utvikling i årene fremover. Når vi nå får firefelts motorvei med europaveistatus, timesavganger til Oslo og etter hvert en togtid til hovedstaden på under en time, vil dette ha stor betydning både for næringsutvikling og tilflytning, sier Østgaard.

Tiltrekker yngre arbeidskraft

Ombyggingen av Kongssenteret har skjedd trinnvis, der første resultat var at Meny kunne åpne i lokaler i den nye fløyen. Her har de mulighet til både å åpne tidligere og holde åpent lenger enn resten av kjøpesenteret, noe som gjør handelstilbudet mer fleksibelt for dagligvarekundene.

Den 15. mars åpnet optikerforretningen Synsam dørene, mens Clas Ohlson og bokhandelkjeden Norli har åpningsfest 24. mai. Når Hennes & Mauritz åpner i renoverte og utbyggede lokaler i slutten av juni, er ombyggingsprosessen ferdigstilt for denne gang.

- Kongssenteret er en utrolig viktig bidragsyter for handelsstanden, og at de går til det steget og utvider er veldig bra for byen og kommunen. Nå får vi blant annet en langt bedre matvarebutikk og Clas Ohlson, som nærmest er et begrep innenfor verktøy og mannlige handlevaner. Dette er utrolig viktige tilførsler for oss. Det bidrar til å gi Kongsvinger et stempel som en by verdt å satse på, sier innbyggerrekrutterer Dag Arnesen i Kongsvinger kommune.

Etter at befolkningsveksten i kommunen over flere år hadde stagnert, ble det for tre år siden startet et prosjekt for å lokke til seg flere innbyggere. Målet er å komme på nivå med landet for øvrig, med en årlig befolkningsvekst på én prosent. Per i dag ligger Kongsvinger på en årlig vekst på rundt 0,6 prosent.

- Dette er et langsiktig arbeid; Kongsvinger har en relativt voksen befolkning, så for å komme i mål må vi skaffe flere arbeidsplasser og gjøre det mer attraktivt for unge mennesker å flytte til kommunen vår. Handelsnæringen er derfor enormt viktig for Kongsvinger. Sektor bidrar også til å utvikle infrastrukturen, blant annet gjennom å legge til rette for å forskjønne området ned mot Glomma. Det får ringvirkninger ikke bare for handelsstanden, men også for hvordan byen blir seende ut. Nå ser vi effekten av det. Vi er heldige som har et kjøpesenter midt i byen, sier Arnesen.

Skryter av byggemannskapene

Det er ØM Fjeld som har vært entreprenør for utbyggingsprosjektet på Kongssenteret.  Prosjektleder Harald Gjermundrød forteller om en hektisk byggeprosess der det har vært utfordrende at senteret har vært i full drift, men er glad for skryt både fra senterleder Lasse Ellingsen og eiendomssjef Fredrik Stoud Myhre i Sektor Eiendomsutvikling.

- Vi har gjort det vi kan for ikke å være til sjenanse, selv om vi kanskje har følt at vi hele veien har vært til bry. Men det er hyggelig å høre at senterledelsen synes vi har håndtert situasjonen bra. Det er skussmål vi setter pris på. Mannskapet ute har hatt en helt utrolig positiv holdning og jobbet iherdig for å få prosjektet til å gli. Fra grunnarbeid til listing har de jobbet lange dager og vist en voldsom stå-på-vilje. Lokalene er av høy kvalitet, sier Gjermundrød.

Det inntrykket deler Fredrik Stoud Myhre, eiendomssjef i Sektor Eiendomsutvikling.

- I forkant hadde vi forventet en liten nedgang i omsetning tatt i betraktning inngrep både på parkeringsanlegget og i senteret for øvrig. Men når vi nå sitter med fasiten, ser vi at dette ikke er tilfelle. Vi har ligget omtrent på samme omsetning som i fjor, noe vi må si oss godt fornøyd med, sier eiendomssjef Myhre som tror Kongssenteret nå står mye bedre rustet til å ta opp kampen med andre lokale handelssentre og Sverige.

- Vi ser på dette som et første skritt på veien. På sikt ønsker vi å gjøre enda mer på vestsiden av senteret. Det foreligger planer om å forbinde Kongssenteret med Brusenteret, sier Myhre.

- Det er viktig med kontinuerlige endringer i bransjemiksen. Vi er ikke skjermet for konkurransen utenfra, og når konkurrentene våre utvikler seg, må vi gjøre det samme. Senteret ble etablert i 2001, og nå var det på tide at det fikk en ansiktsløftning, sier senterleder Lasse Ellingsen.

For mer informasjon, vær vennlig og kontakt:

Eiendomssjef Fredrik Stoud Myhre, Sektor Eiendomsutvikling

Tlf: 99 58 53 85

E-post: fredrik.myhre@sektor.no

 

Download images
Les siste nytt om hva som skjer
20. juni 2022
9. juni 2022
27. mai 2022