Pressemelding fra Citycon AS 19. februar 2020.

I Norge er allerede Citycons kjøpesentre BREEAM-sertifiserte. I løpet av dette året vil alle Citycon-sentre i Norden også bli sertifiserte.

MILJØSERTIFESERER ALLE SENTRE: Bill Engeness takker driftsteamene for at Cityons sentre over hele Norden blir BREEAM In-Use-sertifiserte i løpet av 2020. (Foto: Daniel Sellevoll).

Citycon eier og forvalter mer enn 40 kjøpesentre i Norden. 25 av disse er i Norge. Selskapet skal bli klimanøytralt innen 2030, og arbeidet med standarden BREEAM In-Use er viktig for å nå målet. BREEAM In-Use er et sertifiseringssystem for næringsbygg.

– Nå er vi der snart. Engasjement og målrettet arbeid i selskapet gjør at vi i løpet av dette året kommer til å nå målet om at alle sentrene våre er BREEAM In-Use-sertifiserte, sier Bill Engeness, leder for bærekraft i Citycon.

– Et godt styringsverktøy
Engeness forteller at BREEAM In-Use blant annet handler om å redusere energiforbruket, benytte miljøvennlige materialer, effektiv avfallshåndtering i tillegg til ledelse og helse.

– BREEAM In-Use er et godt styringsverktøy som gjør oss i stand til å jobbe effektivt, slik at vi kan nå ambisiøse miljømål i en stor organisasjon med mange eiendommer og mange ansatte, sier Engeness.

Han forteller at BREEAM In-Use er et internasjonalt sertifiseringssystem som er et verktøy både for å redusere driftskostnader og redusere miljøbelastningen.

– Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd gjennom BREEAM In-Use, sier Engeness.

To tredeler «Excellent» eller «Very good»
14. februar lanserte Citycon bærekraftrapporten for 2019 hvor det fremkommer at 84 prosent av sentrene er sertifisert i henhold til BREEAM In-Use. I 2020 skal alle sentrene i Norden sertifiseres.

– Citycon var først ute i Norge da Kremmertorget i Elverum ble BREEAM NOR-sertifisert i 2013, sentret har senere også blitt Breeam In Use sertifisert. Målrettet arbeid over tid gjør at vi i løpet av 2020 går fra en sertifiseringsgrad på 84 prosent til at alle sentrene blir sertifisert. Det er et formidabelt arbeid som utføres av driftsteamene ute på sentrene, sier Engeness

To tredeler av sentrene til Citycon har fått klassifiseringen «Excellent» eller «Very good» på BREEAM In-Use-skalaen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Bill Engeness, leder for bærekraft i Citycon, +47 905 25 653 Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597
Download images