Oslo, 11. april 2010 - Sektor EiendomsUtvikling har hatt en kraftig resultatvekst for 2010 og øker årsresultatet fra MNOK 13 674 i 2009 til MNOK 423 765. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg aksjer i Bryn Senter AS, Kuben Senter AS og Salto Eiendom AS til Schage Eiendom AS på MNOK 354.559. Driftsresultatet endte på MNOK 237 725 mot MNOK 177 616 i 2009. Økningen i driftsresultatet skyldes i hovedsak lavere driftskostnader.

Det har vært et begivenhetsrikt år for Sektor EiendomsUtvikling, der overtagelsen av forvaltningen av fem av Storebrands kjøpesentre representerte en viktig milepæl for selskapet. Med denne forvaltningsavtalen ble Sektor EiendomsUtvikling den nest største kjøpesenterforvalteren  i Norge.

Nye sentre

De nye kjøpesentrene i porteføljen fra Storebrand er Holmen Senter i Asker, Buskerud Storsenter/Krogstad Senter og Magasinet i Drammen, i tillegg til Steen & Strøm Magasin i Oslo. Videre har Sektor EiendomsUtvikling overtatt forvaltningen av Stadionparken for Oslo Areal AS og fortsetter å forvalte Bryn Senter og Kuben senter for Schage Eiendom AS.

Sammen med flere spennende utviklingsprosjekter som ble gjennomført i 2010, som utvidelsen av Strandtorget i Lillehammer, nyåpningen av Herkules Storhandel i Skien og ombyggingen av Bryn Senter i Oslo, står selskapet godt rustet for videre vekst.

I januar 2011 kjøpte selskapet Linderud Senter av Braathen Eiendom Holding AS.

Mer attraktive

Med 28 kjøpesentre og 15 milliarder i omsetning har Sektor EiendomsUtvikling et svært godt tilbud til sine kunder og leietakere.

 – De syv nye sentrene er viktig for den videre utviklingen av at Sektor EiendomsUtvikling. Alle våre sentre og butikker får med den utvidede kjøpesenterporteføljen tilført ny, verdifull kunnskap. Det gjør også at vår portefølje fremstår mer interessant for både nisjebutikker og de store kjedebutikkene som sammen skaper mangfold på våre sentre, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling.

For ytterligere informasjon:
Sektor Eiendomsutvikling:

Administrerende direktør Eirik Thrygg

Telefon: +47 91 39 30 98

E-post: eirik.thrygg@sektor.no

Download images