Citycon Norway har nå sertifisert hele 8 egeneide og fire forvaltede eiendommer etter miljøklassifiseringssystemet BREEAM In-Use. Det er flest i Norge, og flere skal det bli. I løpet av året er målet å passere 20 miljøsertifiserte eiendommer i porteføljen.

Totalt sertifiserer Citycon 16 egeneide kjøpesentre i Norden med BREEAM In-Use. Det betyr at Citycon er det kjøpesenterselskapet i Norden med flest BREEAM In-Use sertifiseringer. Miljøklassifiseringssystemet BREEAM In-Use bidrar til at Citycon kan optimalisere sine eiendommers ytelse og dermed redusere miljøbelastningen.

– Å stadig forbedre på arbeidet med å redusere våre kjøpesentres miljøpåvirkning er noe vi har jobbet målrettet med gjennom de siste ti årene, der vi kan vise til konkrete resultater. Når vi nå systematiserer dette arbeidet gjennom BREEAM In-Use gir det oss en meget god oversikt over hvor potensialet for ytterligere forbedring er, samtidig som vi får dokumentasjon på det solide arbeidet som er lagt ned av vårt driftspersonell rundt om på kjøpesentrene, sier teknisk sjef Calle Evenrud i Citycon.

Citycon Norway tok tidlig i bruk BREEAM standarden både ved utviklingsprosjekter og selve driften av sine kjøpesentre. Selskapet har fortsatt ambisjoner om å være toneangivende i sitt miljøarbeid. Citycon var det første selskapet i Norge med et BREEAM NOR sertifisert kjøpesenter, da Kremmertorget ble klassifisert til «Very good» i 2012, det samme senteret ble også det første med BREEAM In-Use klassifisering. Liertoppen ble det første senteret med BREEAM In-Use sertifisering «Outstanding», og hele ti av sentre ble sertifisert som «Excellent»

Citycon er den aktøren som har gjennomført den mest omfattende satsingen på BREEAM In-Use i Norge siden verktøyet ble lansert i 2013.

– Citycon er den aktøren som har gjennomført den mest omfattende satsingen på BREEAM In-Use i Norge siden verktøyet ble lansert i 2013. Selskapet har fra første dag vist stor gjennomføringsevne, entusiasme og tålmodighet i arbeidet med et system som er nytt og uprøvd i Norge. Derfor er det ekstra gøy å se at innsatsen nå gir avkastning. Gjennom sertifiseringsprosessen har de nå skaffet seg en meget god oversikt over byggporteføljens energibruk, miljøbelastninger og kostnader, og identifisert potensialet for videre utvikling. Det viktigste er ikke sertifikatene i seg selv, men at densystematiske tilnærmingen gir klare og målbare resultater, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Følgende kjøpesentre er sertifisert etter BREEAM In-Use:

Glasshuspassasjen (Bodø) – Sertifisert som «Excellent»
Liertoppen (Lier) – Sertifisert som «Outstanding»
Kremmertorget (Elverum) – Sertifisert som «Very Good»
Stadionparken* (Stavanger) –Sertifisert som «Excellent»
City Syd* (Trondheim) – Sertifisert som «Excellent»
Kolbotn torg (Oppegård) –Sertifisert som «Excellent»
Lietorvet (Skien) –Sertifisert som «Excellent»
Markedet* (Haugesund) – Sertifisert som «Excellent»
Torvbyen* (Fredrikstad) – Sertifisert som «Excellent»
Kongssenteret (Kongsvinger) –Sertifisert som «Excellent»
Sjøsiden (Horten) –Sertifisert som «Excellent»
Heiane (Stord) –Sertifisert som «Excellent»

*Forvaltede eiendommer.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Calle Evenrud, teknisk sjef Citycon, mob: 948 40 151

Download images