Pressemelding fra Citycon AS 24. september 2020

Solcelleanlegget på Citycons kjøpesenter Down Town i Porsgrunn har levert 30 prosent mer energi enn forventet. – Resultatene fra solcelleanlegget tar oss nærmere Citycons mål om være klimanøytrale innen 2030, sier Bill Engeness, som er sjef for bærekraft i Citycon.

30 PROSENT MER ENERGI: Snøsmelteteknologien har fungert slik den skal det første driftsåret på taket av Down Town. (Foto: Jørgen Nordby)

Solcelleanlegget på taket av Down Town ble åpnet av ordfører Robin Kåss 11. november 2019. Anlegget består av 8000 kvadratmeter solceller, og investeringen fra Citycon var på 15 millioner kroner.

Grønne tall
Snart ett år etter åpning viser tallene at solcelleanlegget produserer 30 prosent mer ren energi enn forventet. Prognosene tilsier at solcelleanlegget vil produsere nærmere 1.000.000 kwh i året som tilsvarer fornybar energi til en verdi av ca. 0,8 millioner kroner.

Solcelleanlegget produserer dermed energi tilsvarende forbruket til over 50 eneboliger, og dekker ca. 20 prosent av kjøpesentrets energibehov.

– Fantastiske tall
Bill Engeness er ekstra fornøyd med resultatet siden ny snøsmelteteknologi og størrelsen på anlegget gjorde prosjektet komplekst.

– Tallene fra Down Town er fantastiske. Snøsmelteteknologien har fungert som det skal, og anlegget har ellers fungert optimalt, sier Engeness.

Solcelleanlegget gir fornybar energi til senteret, som gjør at man sparer penger på strøm man ellers måtte kjøpe i markedet. I tillegg er det andre praktiske gevinster man får av anlegget.

– Solcelleanlegget gjør at vi ikke lenger trenger å måke snø av taket på senteret. Det medfører mindre behov for vedlikehold og redusert risiko for personell som må jobbe på taket, sier Engeness.

Skal bli klimanøytrale
Investeringen i solenergi på Down Town i Porsgrunn er en del av en større satsing fra Citycon, som har som mål om at eiendommene over hele Norden skal bli klimanøytrale.

Vi jobber mot et langsiktig mål om å være klimanøytrale innen 2030. Investeringen i solcelleanlegget på Down Town er et av flere klimatiltak. Både nybygg, eksisterende bygg og driften av alle eiendommene er miljøsertifiserte etter den internasjonale standarden BREEAM In Use, sier Engeness.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Bill Engeness, leder for bærekraft i Citycon
Mob: 905 25 653, bill.engeness@citycon.com
Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com
Download images