Citycon pressemelding 17. januar 2018

Med lek, læring og opplevelser på menyen er nye Stovner bibliotek endelig åpent for publikum. 

Endelig er snoren klippet og dørene åpnet til et splitter nytt Deichmanske bibliotek på Stovner senter. Med byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen på plass, var alt duket for en skikkelig åpningsfest.

Med unik design og innredning, ligger alt til rette for at dette skal være en naturlig møteplass både for bøker, arrangementer, lek og læring.

– Dette er en stor dag både for Stovner senter, meg som senterleder og vår eier Citycon, forteller Jo Espen Eriksen.

At biblioteket er et kjærkomment tilskudd til kjøpesenteret, er både han og Citycon enige om.

– Citycon ønsker ikke bare å ha butikker som satsningsområde på senteret, det må være noe mer – være seg lege, restauranter eller nå dette fantastiske nye biblioteket, legger Jo Espen til.

Med lokalbefolkningen på laget
Stovner senter har i lengre tid gått gjennom en ombygnings- og oppussingsprosess, og fremstår i dag som et av hovedstadens største kjøpesentre. Da senteret nå skulle får et nytt møtested, var det naturlig at innbyggerne i bydelen skulle få være med i prosessen.

– Vi kaller Deichmanske på Stovner senter det sosiale biblioteket. Det er utformet i samråd med lokalbefolkningen, noe som er naturlig da dette er et sted ment for dem. Dette skal være et sted for dialog, kunnskap og klokskap, forteller biblioteksjef i Oslo kommune, Knut Skansen.

En inkluderende arena
At dette er et tilbud som vil komme bydelens store og små til gode, råder det ingen tvil om. Deichmanske på Stovner senter er så mye mer enn et vanlig bibliotek. Allerede på åpningsdagen tyder oppmøte og tilbakemeldinger på at biblioteket blir tatt svært godt imot blant lokalbefolkningen.

- Vi ønsker å skape trygge og meningsfulle rom, og opplever at foreldre synes det føles trygt å sende barna sine hit. Det er en tillit vi ønsker å ta vare på, forteller biblioteksjef på Stovner Eli Sætre Follerås.

– Som et inkluderende samlingssted skal biblioteket også være et læringsverksted, tilby jobbsøkerkurs for innvandrere og spennende arrangementer i form av både musikk, debatter og foredrag, legger biblioteksjefen til.

Oslo 17. januar 2018

---

For ytterligere informasjon:

Jo Espen Eriksen, senterleder Stovner senter, mob: 926 13 065

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef Citycon Norway AS, mob: 952 98 506

Download images