Teknisk-sjef Calle Evenrud er kåret til årets BREEAM NOR-ildsjel - Vi har store ambisjoner for vårt miljøarbeid, og med alle sentrene sertifisert etter BREEAM-Nor In use vil vi ta nye steg for å redusere vår miljøpåvirkning. Slik snakker en ekte ildsjel.

Sektor Gruppen har forpliktet seg til å bygge etter BREEAM Nor, og BREEAM- NOR In-Use. Dermed omfavner selskapet hele BREEAM-standarden. I miljøstrategien har selskapet en ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør og kartlegger allerede energibruk, transport, avfallshåndtering, vannforbruk og HMS-forhold for alle sine kjøpesentre over hele Norge.

- Jeg er veldig stolt og ydmyk over å ha fått en slik utmerkelse, samtidig er det utrolig viktig for meg å presisere at miljøarbeidet er et lagarbeid og en felles entusiasme som finnes i Sektor, sier Calle Evenrud.

Det er nettopp denne holdningen som går igjen når juryen i sin begrunnelse oppsummerer hvorfor Calle er en verdig vinner.

Calle er alltid positiv og en ukuelig optimist. Til tross for større og mindre humper i veien underveis i etableringen av BREEAM In-Use i Norge, viser Calle stadig evne til å tenke langsiktig, målrettet og kreativt. Calle har vært primus motor for Sektor Gruppens omfattende satsing på BREEAM-NOR In-Use.

Han har vært avgjørende for implementeringen av BREEAM In-Use i drift og forvaltning av Sektor Gruppens portefølje av kjøpesentre. Calle har en optimisme som smitter og er en glimrende ambassadør for BREEAM-NOR både innad i egen organisasjon og utad til de han møter på sin vei. Han er dessuten en glimrende ambassadør for bransjens – noen ganger godt skjulte - endringsvilje.

Kremmertorget på Elverum ble det første kjøpesenteret i Norge som ble sertifisert etter BREEAM NOR, og BREEAM NOR In use. I tillegg er 16 kjøpesentre i gang med sertifisering, og det ser ut til å stabilt ligge på klassifiseringsnivå Very Good og Excellent.

- Det sier oss mye om at vi har et meget godt forvaltningssystem for våre eiendommer og at vi er på rett vei, sier Evenrud.

Download images