Home / Newsroom

Miljøpris til Sektor-ansatt

Teknisk-sjef Calle Evenrud er kåret til årets BREEAM NOR-ildsjel - Vi har store ambisjoner for vårt miljøarbeid, og med alle sentrene sertifisert etter BREEAM-Nor In use vil vi ta nye steg for å redusere vår miljøpåvirkning. Slik snakker en ekte ildsjel.

Teknisk-sjef Calle Evenrud er kåret til årets BREEAM NOR-ildsjel - Vi har store ambisjoner for vårt miljøarbeid, og med alle sentrene sertifisert etter BREEAM-Nor In use vil vi ta nye steg for å redusere vår miljøpåvirkning. Slik snakker en ekte ildsjel.

Sektor Gruppen har forpliktet seg til å bygge etter BREEAM Nor, og BREEAM- NOR In-Use. Dermed omfavner selskapet hele BREEAM-standarden. I miljøstrategien har selskapet en ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør og kartlegger allerede energibruk, transport, avfallshåndtering, vannforbruk og HMS-forhold for alle sine kjøpesentre over hele Norge.

- Jeg er veldig stolt og ydmyk over å ha fått en slik utmerkelse, samtidig er det utrolig viktig for meg å presisere at miljøarbeidet er et lagarbeid og en felles entusiasme som finnes i Sektor, sier Calle Evenrud.

Det er nettopp denne holdningen som går igjen når juryen i sin begrunnelse oppsummerer hvorfor Calle er en verdig vinner.

Calle er alltid positiv og en ukuelig optimist. Til tross for større og mindre humper i veien underveis i etableringen av BREEAM In-Use i Norge, viser Calle stadig evne til å tenke langsiktig, målrettet og kreativt. Calle har vært primus motor for Sektor Gruppens omfattende satsing på BREEAM-NOR In-Use.

Han har vært avgjørende for implementeringen av BREEAM In-Use i drift og forvaltning av Sektor Gruppens portefølje av kjøpesentre. Calle har en optimisme som smitter og er en glimrende ambassadør for BREEAM-NOR både innad i egen organisasjon og utad til de han møter på sin vei. Han er dessuten en glimrende ambassadør for bransjens – noen ganger godt skjulte - endringsvilje.

Kremmertorget på Elverum ble det første kjøpesenteret i Norge som ble sertifisert etter BREEAM NOR, og BREEAM NOR In use. I tillegg er 16 kjøpesentre i gang med sertifisering, og det ser ut til å stabilt ligge på klassifiseringsnivå Very Good og Excellent.

- Det sier oss mye om at vi har et meget godt forvaltningssystem for våre eiendommer og at vi er på rett vei, sier Evenrud.

Download Images

Add to downloads
Operations

Abonner

Motta våre pressemeldinger på e-post

Børsmeldinger og pressemeldinger konsern
Pressemeldinger per region på lokalt språk (*)

Ved publisering vil du automatisk motta pressemeldinger til din e-post. Du kan når som helst avslutte denne tjenesten. Når du abonnerer på denne tjenesten aksepterer du også våre personvernbetingelser