Home / Newsroom

Miljørapport 2014

Vi har nådd nye milepæler i vårt miljøarbeid i 2014, og oppsummerer arbeidet i Miljørapporten for Sektor Gruppen.

For Sektor Gruppen er miljøarbeid en naturlig integrert del av måten vi jobber på, enten det er i et utviklingsprosjekt, eller den daglige driften av alle kjøpesentrene i vår portefølje. I dette arbeidet måles, registreres og kartlegges energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og IK/ HMS-forhold. Vi kaller det Grønt Lederskap.

Sektor Gruppen har forpliktet seg til å jobbe etter internasjonale standarder som Breeam Nor, Breeam Nor In use og ISO 14001. Dermed starter arbeidene med miljøspørsmålene allerede i forbindelse med byggeprosessen, og som en naturlig del av den daglige driften. Målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon.

Downloads

PDF icon Download PDF (6.69 MB)

Download Images

Add to downloads
Operations

Abonner

Motta våre pressemeldinger på e-post

Børsmeldinger og pressemeldinger konsern
Pressemeldinger per region på lokalt språk (*)

Ved publisering vil du automatisk motta pressemeldinger til din e-post. Du kan når som helst avslutte denne tjenesten. Når du abonnerer på denne tjenesten aksepterer du også våre personvernbetingelser