Pressemelding, 8. april 2019

Alle de 26 Citycon-sentre i Norge er nå BREEAM In Use-sertifisert både for bygg og forvaltning.

– I retail-kategorien er det bare et par andre eiendommer i Norge som er sertifisert. Når alle våre 26 sentre nå er sertifisert både for bygg og forvaltning, gir det oss en unik mulighet til å benchmarke sentrene mot hverandre, samtidig som omverden får bekreftet at vi driver bærekraftig, sier Bill Engeness, er miljø- og bærekraftansvarlig i Citycon.  

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

For å bli sertifisert, må man dokumentere hvordan man innfrir kriterier innen alt fra ledelse og administrasjon til helse og innemiljø, energibruk, transport, materialer, arealbruk og avfall.

For hvert område får du poeng som sammen utgjør din totale BREEAM In Use-score.

Gjorde jobben selv
– Det mest gledelige er ikke sertifiseringen i seg selv, men den gode scoren sentrene har fått. Mens halvparten har fått Excellent, er resten på Very Good. Det står det virkelig respekt av, sier Engeness.

Han forteller om en stor jobb som er lagt ned av driftsteamene rundt på sentrene i forbindelse med sertifiseringen.

–  Vi har valgt å gjøre alt selv. Det er en ganske tung prosess med mye dokumentasjon. Men gjennom arbeidet lærer vi oss eiendommene våre enda bedre å kjenne, og kan bruke den kunnskapen for å utvikle både byggene og forvaltningen. Den læringen mister du om du setter ut jobben til konsulenter, da sitter du bare igjen med et sertifikat.

Beste praksis på tvers av landegrensene
Arbeidet med sertifisering har pågått for fullt det siste året. Mens alle de 26 Citycon-sentrene i Norge nå er i mål, er over 80 prosent av de nordiske Citycon-sentrene BREEAM In Use-sertifiserte – og flere er på vei.

Det gir økt mulighet til læring, både mellom sentrene i Norge og på tvers av landegrensene.

– Dette er et unikt verktøy for oss. Totalt er det 150-200 spørsmål der vi kan se på beste praksis og overføre dette til andre eiendommer. Det er alltid ting man kan bli bedre på, og nå har vi dokumentasjonen som gjør det enklere, sier Bill Engeness.

Det er Grønn Byggallianse som står bak BREEAM In Use-sertifiseringen.

F.v Magne Eriksen,Senior Property Manager & Sustainabilty og Bill Engeness, Head of Sustainability and Property Management

---

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Bill Engeness,
Head of Sustainability and Property Management, mobil 905 25 653
Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef mobil 952 98 506

Download images