Første steg for å realisere utvidelsen av Kongssenteret starter når Brusenteret nå rives. Samtidig settes også boligprosjektet Dr Juells Park i gang etter at 34 av 50 leiligheter er solgt.

Det er en betydelig utvikling av området vest for Kongssenteret som settes i gang når arbeidene med å rive Brusenteret starter opp i løpet av månedsskifte oktober-november. Det planlegges for åpning av det nye handelsbygget til julehandel i 2016.

- Vi er veldig glade for å endelig komme i gang med byggingen av det nye handelsbygget og ikke minst boligprosjektet. Dr Juells Park fikk en meget god mottakelse i markedet og leilighetene gikk raskt unna. Vi har dermed passert det nødvendige antallet for igangsettelse. Samtidig har vi leid ut majoriteten av lokalene i det nye handelsbygget, noe som gjør at vi kan starte arbeidene også der, sier utviklingssjef Fredrik S. Myhre i Citycon.

Det nye bygget vil fremstå som åpent med store glassflater og inngangsparti mot Brugata og det eksisterende Kongssenteret. Dette vil komplementere handelsområde og gjøre det enkelt å kombinere handel mellom dagens senter og utvidelsen. Dette forsterkes også ved at det vil være mulig for kundene å bruke de eksisterende parkeringsplassene på Kongssenteret for handel på Kongssenteret Vest.

Flere kjente butikkonsepter er klare og kundene vil kunne handle i butikker som Expert, Jernia og Kid. Det etableres også serveringssted med Dons Kaffe & Baguette som i dag også er å finne på Sand i Nord-Odal.

Det er ventet at Kongssenteret vil øke sin omsetning fra ca. 380 millioner kroner til nærmere 500 millioner kroner.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Fredrik Myhre, utviklingssjef Citycon, mob: 995 85 385

Download images