Norges nest største aktør:Sektor på sentershoppingOslo, 22. mars 2013.Sektor Holding ved Sektor Portefølje Syd AS har kjøpt de fire kjøpesentrene Buskerud Storsenter, Krokstad Senter, Magasinet Drammen og Down Town i Porsgrunn av Storebrand Livsforsikring.  Den samlede prisen på de fire sentrene er på 1,75 milliarder kroner.Sektor Holding AS som kjøpte Sektor Eiendomsutvikling for ca. 7 milliarder i november 2012 har i ettertid kjøpt kjøpesentre for nærmere 4 milliarder kroner; totalt har nå Sektor Holding AS investert ca. 11 milliarder i kjøpesentre på 5 måneder.  Styrket markedsposisjon– Vi har store ambisjoner for Sektor. Med Sektors forvaltnings- og utviklingskompetanse vil sentrene som nå er kjøpt utvikles til det beste for både kundene, leietakerne, og investorene, sier Petter A. Stordalen, styreleder i Sektor Holding AS. I tillegg til kjøpet av de fire sentrene har Sektor Eiendomsutvikling sikret seg et viktig forvaltningsoppdrag for Storebrand med City Syd, Tiller Torget og Ivar Lykkes vei 5. Sektor vil øke sin senteromsetning med hele 5 milliarder fra 2012 til 2013 som følge av nylig gjennomførte transaksjoner, og er dermed Norges nest største kjøpesenteraktør. Sektor Eiendomsutvikling overtar i nær fremtid ansvaret for prosjektene som er under arbeid.– Kjøpesenterbransjen er inne i en spennende utvikling og vi ser lyst på fremtiden med en stor og attraktiv senterportefølje og et erfarent lag med ansatte med inngående kunnskap om markedet. Vi vil med dette kjøpet og en ny forvaltningsavtale runde 20 milliarder i årlig senteromsetning, få attraktive utviklingsprosjekter og flere spennende muligheter for våre leietakere. Vi får nå en solid posisjon med hele 32 av Norges største kjøpesentre, sier Eirik Thrygg som er administrerende direktør i Sektor Eiendomsutvikling AS.

– Da vi gikk inn på eiersiden i Sektor i november sa jeg at det på mange måter var som å komme hjem. Med disse oppkjøpene er det nesten blitt bokstavelig.
Jeg startet min karriere som senterleder på City Syd i Trondheim og jeg glemmer aldri måten jeg ble tatt i mot på da jeg kom til byen i 1987. Når vi i tillegg nå kjøper Down Town i Porsgrunn er jo hjemkomsten komplett, sier Stordalen.

Ro Sommernes Advokatfirma har vært juridiske rådgivere i forbindelse med transaksjonen.

Kjøpesentre med utviklingsmuligheterDown Town ligger sentralt Porsgrunn nær byens knutepunkt for kollektivtrafikk, og hadde med sine 80 butikker en omsetning i 2012 på 867 millioner kroner. Det samlede butikkarealet er på nær 30.000 kvm og senteret har over 1200 parkeringsplasser.

Buskerud Storsenter og Krokstad Senter er to sentre med et samlet butikkareal på 35 600 kvm og markedsføres i dag som et senter. Sentrene har til sammen nær 90 butikker og en omsetning for 2012 på 1,195 milliarder kroner.  Et planlagt prosjekt gir senteret spennende utviklingsmuligheter i konkurranse med andre sentre i Buskerud.

Magasinet Drammen har en unik beliggenhet midt i hjertet av Drammen sentrum og omsatte i 2012 for 419 millioner kroner. Senteret har 62 butikker og er møteplassen for de som er opptatt av moter og trender. Med et butikkareal på 12.000 kvm og 190 parkeringsplasser tiltrekker senteret seg kunder fra Drammen og omegn. 


PresseinvitasjonSektor Holding AS ønsker å invitere til pressemøte fredag den 22. mars kl. 12.00. Her vil oppkjøpet av nye kjøpesentre presenteres.  Eierne av Sektor gruppen har siden de tok over selskapet i november investert nærmere 4 milliarder kroner i kjøpesentre, og har etablert seg som Norges nest største kjøpesenterkjede.Styreleder Petter A. Stordalen og administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Gruppen samt selger vil være til stede og presentere oppkjøpet.  Det er lagt opp til en-til-en intervju etter presentasjonen.Presentasjonen streames og kan ses direkte på:

http://bambuser.com/v/3460623#t=1582s
Sted: Home Invest, Frederik Stangsgate 22-24 

Kontaktperson: Marianne Håkonsen, 951 43 005


For ytterligere informasjon: 


Sektor Holding AS   Sektor Eiendomsutvikling ASStyreleder Petter A. Stordalen             Administrerende direktør Eirik ThryggTlf. +47 95 03 97 55                            Tlf.
+47 91 39 30 98Petter@homeinvest.no /                      eirik.thrygg@sektor.no

pas@choice.no

Vedlegg:1) Høyoppløste bilder av alle eiendommer ligger på sektor.no/presse2) Oversikt over eide og forvaltede kjøpesentre, se vedlagte filer høyre side på sektor.no/presse


Download images