- Vi har store ambisjoner for vårt miljøarbeid, og med alle sentrene sertifisert etter BREEAM-Nor In use vil vi ta nye steg for å redusere vår miljøpåvirkning.

Det sier teknisk sjef Bill Engeness i Sektor Gruppen, som eier Norges første BREEAM-Nor In use sertifiserte kjøpesenter. Sektor Gruppen eier og forvalter 34 kjøpesentre i Norge. Kremmertorget på Elverum er først ute med BREEAM-Nor In use sertifisering. Kremmertorget var også det første kjøpesenteret i Norge som ble BREEAM sertifisert i 2012.

- Vi satser allerede stort på miljø og har innført Grønt lederskap i alle organisasjonsledd. Når vi nå starter med BREEAM-NOR In-Use, tar vi satsningen enda et skritt videre. Vi ønsker at våre sentre både skal bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljø. Dette miljøfokuset går som en grønn tråd i alt vi foretar oss, enten det er et utviklingsprosjekt eller den daglige driften, sier Engeness.

-Det forplikter og det liker vi
Tidligere har Sektor Gruppen også forpliktet seg til å bygge etter BREEAM Nor. Dermed omfavner selskapet hele BREEAM-standarden når alle kjøpesentre sertifiseres etter BREEAM- NOR In-Use.

- Det forplikter, og det liker vi. Sektor Gruppen var først i Norge når vi BREEAM Nor-sertifiserte Kremmertorget på Elverum, og det samme senteret blir igjen først i Norge når det nå blir sertifisert etter BREEAM-Nor In-Use. For Sektor Gruppen er de nasjonale klimamålene viktige. Med en eiendomsportefølje på over 1 million kvadratmeter skal vi bidra, men vi savner et enda større fokus på eksisterende bygg fra myndighetene. Vi både håper og tror at BREEAM-Nor In-Use vil bidra til et slikt økt fokus, sier Engeness, som trekker frem BREEAM-Nor In-Use sine betingelser til kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet som en viktig grunn til valg av sertifiseringsløsning.

Avgjørende med lokalt engasjement
Engeness trekker frem alle de dedikerte medarbeidere som hovedgrunnen til at man lykkes med miljøfokuset. - Uten disse hjelper det lite med gode systemer og verktøy. Alle våre driftsledere har på rekordtid vært igjennom BREEAM-Nor In-Use kurs, med påfølgende eksamen. Alle sentrene har gjennomført kartlegging og prekvalifisering, nå gjenstår bare en siste gjennomgang før sertifisering.Sektor Gruppen har som mål om å drive bærekraftig, støttet av en miljøstrategi som gjør at selskapet kan dokumentere solide miljøgevinster. - Vi opplever at miljøsertifiserte bygg blir mer attraktive og får en høyere verdi med lavere driftskostnader. Det gir gode vilkår for leietakere, og avkastning for eierne. Gjennom BREEAM har vi et engelsk system med et internasjonalt nedslagsfelt, det er med på å gjøre oss mer attraktive også for internasjonale aktører, avslutter Engeness.

----
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bill Engeness, teknisk sjef mob; 905 25 653

Download images