Oasen senter i Bergen og Trekanten i Asker er de to første kjøpesentrene i Norge som er sertifisert som SAFE Retail Destinations

– Dette er noe både vi og leietakerne våre legger ned mye jobb i, men som ikke er så synlig for gjestene våre. Å få en slik helhetlig tredjepartskontroll av måten vi drifter kjøpesentrene våre på, gir oss mye god læring – og resultatene er selvsagt svært gledelige, sier Magne Eriksen, Senior Property Manager & Sustainabilty i Citycon Norway.

Sertifiseringen skjer i regi av SAFE Shopping Centres, et selskap som har spesialisert seg på retailbransjen og er offisiell sikkerhetspartner til Nordic Council of Shopping Centres. Over to dager var de tilstede på sentrene, og kontrollerte alt fra brannalarm og gjennomført evakuering til hvordan de ulike instruksene følges opp i praktisk drift.

Det ble også gjennomført intervju både med senterledelse, leietakere og innleid sikkerhetspersonell.

Tverrfaglighet
– Vi opplevde dem som grundige og godt forberedt. Ved systemtilsyn så treffer du gjerne forskjellige faginstanser som sjekker sitt område, enten det er brann eller risikoanalyser. SAFE Shopping Centres sto frem med en tverrfaglighet, og sjekket ikke bare de ulike instruksene – men hvordan de etterleves i det daglige, sier Eriksen.

– Det er viktig, for god drift handler ikke bare om gode prosedyrer og rutiner satt i et system. Det er jo ikke systemene i seg selv som er hverdagen vår – men oppgavene vi dokumenterer i dem.

I sertifiseringsrapporten går Safe Shopping Centres gjennom seks områder der både sentrenes instrukser, dokumentasjon og etterlevelse blir vurdert:

- Management systems and Risk management.
- Property protection
- Visitor management
- Tenant management
- Safety and security management
- Crisis and business continuity management  

Viser at Citycon tar sikkerheten på alvor
Dette viser at Citycon tar sikkerhet på alvor. Trygg og ansvarlig drift er viktig for leietakere og gir et konkurransefortrinn, sier Erik Engstrand, CEO i SAFE Shopping Centers. 

Magne Eriksen peker på verdien av tredjepartskontroll for en drift som er under konstant utvikling.  

– Kjøpesenterets rolle endrer seg, leietakersammensetningen endrer seg, rammebetingelsene endrer seg. Det gjør at instrukser og internkontrollsystemer hele tiden utvikles. Det er krevende og man kan fort bli litt” husblinde”, så å ta en liten stopp og få verifisert at vi henger med i timen, det er bra!

---

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Bill Engeness,
Head of Sustainability and Property Management, mobil 905 25 653
Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef, mobil 952 98 506
Erik Engstrand, CEO i SAFE Shopping Centers, mobil +46 707 203001 

Download images