Økte omsetningen med 3,8 milliarder

Press releases - 2. januar 2012

Selv i et år med forsiktig vekst i privat konsum greide Sektor Eiendomsutvikling å nå sitt eget omsetningsmål på 15 milliarder kroner. Samlet omsetning for 2011 ble 15,3 milliarder kroner, opp med hele 3,8 milliarder fra fjorårets 11,5 milliarder.

Økningen kommer blant annet som følge av kjøp av Linderud Senter, samt flere nye sentre under forvaltning.

 Den sammenlignbare omsetningsveksten for Sektor-sentrene endte på 3,4 prosent målt mot 2010.

 – Vi er godt fornøyd med resultatet etter et år med forsiktig vekst i privat konsum, og går nå inn i 2012 med optimisme og god fart, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling.

 Hjemmeseier i år igjen

Som i 2010 ble det bransjekategorien Hus, Hjem og Interiør som hadde den største veksten gjennom året med en omsetningsøkning på 6,6 prosent. Sektor-sentrenes største bransjekategori, Mat og Drikke, endte med en vekst på rundt 1,8 prosent.

 – Det er også hyggelig å se at kategorien Klær, Sko, og Reiseeffekter endte med en omsetningsvekst på 0.5 prosent etter å ha ligget bak fjoråret helt frem til julehandelen startet. Mildvær og snømangel gjorde at salg av vinterklær og sko kom i gang sent, men godt, sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

 Utvidelser og fornyelser ga resultater

Størst vekst blant Sektor-sentrene har nyinnkjøpte og totalrenoverte Linderud Senter som ble overtatt i januar 2011, og har innfridd alle forventninger med en omsetningsvekst på hele 14,1 prosent. Herkules i Skien klarte en omsetningsvekst vekst på 11,7 prosent blant annet som følge av et nytt storhandelsbygg og etableringen av G-Max på utsiden av selve senteret. Deretter følger Strandtorget på Lillehammer med en økning fra 2010 på 10,0 prosent, blant annet som følge av åpningen av en helt ny 2. etasje på senteret

 Totalt eier og forvalter Sektor EiendomsUtvikling 27 kjøpesentre i Norge ved inngangen til 2012.

 – Med en forventet totalomsetning på om lag 15 milliarder kroner og flere nyoppussede og utvidede sentre i porteføljen, har vi nå et enda bedre og mer variert tilbud for våre kunder og leietakere. Vi er således godt rustet for videre vekst ved inngangen til 2012, sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

 For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Eirik Thrygg

Eirik.Thrygg@sektor.no  

Tlf: +47 23 28 27 00 eller mobil +47 91 39 30 98

Download images
Les siste nytt om hva som skjer
20. juni 2022
9. juni 2022
27. mai 2022