Sektor EiendomsUtvikling har siden høsten 2010 forvaltet Steen & Strøm Magasin for Storebrand Eiendom AS. Salget av Steen & Strøm Magasin betyr at denne avtalen opphører i slutten av året 2011.  

Steen & Strøm Magasin selges fra Storebrand Eiendom AS til Søylen Eiendom AS. Det medfører at avtalen Sektor EiendomsUtvikling har hatt med Storebrand Eiendom AS om drift av Steen & Strøm Magasin, opphører i slutten av året.

For Sektor har det vært en spennende utfordring å drive et tradisjonsrikt varemagasin som har en helt spesiell posisjon, og som skiller seg ut fra Sektors øvrige sentre både i form og innhold.

– Når magasinet nå får nye eiere er det naturlig at dette forvaltningsoppdraget opphører, men vi har forvaltningen ut året 2011. Vi er glade for å kunne overlevere et senter i positiv utvikling, med flere spennende prosjekter igangsatt eller i støpeskjeen. Ikke minst er det gledelig å se en solid økning både i antall besøkende og omsetning på magasinet. Vi takker de ansatte for godt samarbeid og ønsker de lykke til sammen med de nye eierne, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor EiendomsUtvikling.

Sektor EiendomsUtvikling vil forvalte Steen & Strøm Magasin ut året 2011.

 

For mer informasjon, vær vennlig og kontakt:

Administrerende direktør Eirik Thrygg: 913 93 098

Eiendomsdirektør Unni Mesel: 952 58 037

Download images