Sektor Eiendomsutvikling først ute i Kjøpesenter-Norge til å følge Europas ledende miljøstandard

Press releases - 29. mars 2012

Bygger helt nytt miljø for kjøpesentre

Sektor Eiendomsutvikling forplikter seg til alt fra kortreiste materialer til lavere utslipp og bedre innemiljø når alle deres nybygg nå skal sertifiseres etter Europas ledende miljøstandard. Først ute var Kremmertorget på Elverum som åpnet 22. mars som Norges første Breeam-sertifiserte kjøpesenter.

Sektor Eiendomsutvikling er Norges nest største kjøpesenterforvalter med 29 sentre i porteføljen. Selskapet forplikter seg til å følge en helt ny og langt mer omfattende miljøstandard når de nå har tatt en strategisk beslutning om at alle nybygg og ombygginger skal bygges for å tilfredsstille Breeam som er Europas ledende sertifiseringsordning.

- Ved å bygge etter Breeam-kravene vil du få bygg som er mer energieffektive og billigere i drift. Men for oss i Sektor Eiendomsutvikling er dette et valg som handler om mer enn det forretningsmessige. Vi tar vår posisjon som Norges nest største kjøpesenterforvalter på alvor, og ønsker at våre sentre både skal bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljø og legger til rette for lokal utvikling, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling. 

Først ute var Kremmertorget som åpnet 22. mars etter en større ombygging der det ble gjort plass til 55 butikker på totalt 13.700 kvadratmeter hvorav 3.700 er nye handelsareal.

 - Østerdalens handelsflaggskip blir Breeam-sertifisert og vi går for karakteren Very good som Norges første kjøpesenter, sier Alexander Almeland, teknisk prosjektsjef i Sektor Eiendomsutvikling og ansvarlig for BREEAM prosjektet. Dette blir da blant de første Very good sertifiserte byggene totalt.

Han sier videre at miljøgevinstene ved at Kremmertorget skal Breeam-sertifiseres blir svært merkbare både for kunder og de ansatte. Kundene vil i første rekke merke det gjennom den store satsingen på kollektivtransport og andre miljøvennlige alternativer, blant annet med en større busslomme utenfor hovedinngangen, ruteopplysning inne på senteret og hyppigere avganger, oppbevaringsbokser, 14 p-plasser for elbil og utvidet sykkelparkering.

De ansatte får sortere avfall i 17 ulike fraksjoner i avfallsstasjonen, og med det være med på å redusere andelen restavfall betydelig. I tillegg blir det utviklet en egen leietakermanual for at også leietakerne lettere skal kunne velge miljøvennlige og energibesparende løsninger. Energibesparelsen kommer blant annet gjennom lavenergibelysning i fellesarealer, bevegelsessensor på belysning i kontorer og toaletter og gjenvinning av overskuddsvarme fra kjølemaskiner til oppvarming av bygget.

For mer informasjon, vær vennlig og kontakt:

 Teknisk prosjektsjef Alexander Almeland 

Tlf: +47 23 28 27 40 eller mobil +47 93 68 42 44    

E-post: Alexander.almeland@sektor.no   

eller

Administrerende direktør Eirik Thrygg

Tlf: +47 23 28 27 00 eller mobil +47 91 39 30 98

E-post: Eirik.Thrygg@sektor.no

 

Fakta om miljøbesparelser på nye Kremmertorget

Energi: Beregnet energibehov for Kremmertorget er mer enn 40 prosent lavere enn forskriftskravet.

 • Lavenergibelysning i fellesarealer
 • Bevegelsessensor på belysning i kontorer og toaletter
 • Gjenvinning av overskuddsvarme fra kjølemaskiner til oppvarming av bygget

Avfall

 • Avfall sorteres i 17 fraksjoner i avfallsstasjon
 • Svært lav andel restavfall

Transport

 • Tilrettelagt for kollektivtrafikk med større busslomme utenfor hovedinngangen, og med ruteopplysning inne på senteret.
 • Gjennomsnittlig én bussavgang fra Kremmertorget hvert 14. minutt i perioden kl. 09-19 på hverdager.
 • Oppbevaringsbokser for bruk av eksempelvis kollektivreisende
 • 14 p-plasser for elbil
 • 92 plasser for sykler i sykkelstativ

Vann

 • Toaletter med redusert vannforbruk og berøringsfrie armaturer på publikumstoaletter

Ledelse

 • Egen leietakermanual for at leietakerne lettere skal kunne velge miljøvennlige og energibesparende løsninger.

 

FAKTA om BREEAM

 • Breeam (BRE Environmental Assessment Method) er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy, utviklet i Storbritannia av Building Research Establishment og lansert første gang i 1990. Det er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg.  

 

 • Breeam International ble lansert i 2008 og har i dag 714.000 prosjekter og eiendommer blant sine registrerte brukere. Norge er blant en rekke land som nå er i ferd med å tilpasse BREEAM til nasjonale forhold. og BREEAM-NOR ble lansert 20.oktober som Norges første prosjekterings-, revisjons- og graderingsmetode på bygningsnivå.

 

 • Selve sertifiseringen skjer ved at det blir tildelt poeng i 10 kategorier: Ledelse, Helse og innemiljø, Energi, Transport, Vann, Avfall, Forurensning, Arealbruk og økologi, Materialer og Innovasjon. Disse poengene lagt sammen, vektet og gir en prosentvis score som plasserer prosjektet på en skala fra Pass til Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For å få Very Good eller bedre må du tilfredsstille strengere miljøkrav enn det som er vanlig norsk byggestandard både i organisasjon, prosjektering og utførelse, i tillegg til i driftsplaner og brukerveiledninger.
Download images
Les siste nytt om hva som skjer
20. juni 2022
9. juni 2022
27. mai 2022