Sektor Eiendomsutvikling har inngått et samarbeid med Dropout musical

Press releases - 19. september 2012

Tema for musikalen er ungdommer i opprør mot skolen og følelsen av ikke å strekke til. Til tross for at Sektor Eiendomsutvikling er en høyst oppegående og engasjert 15-åring, er dette et tema som i aller høyeste grad berører kjøpesentre og selskapets virksomhet.

-Alle våre kjøpesentre har daglig besøk av en rekke ungdommer som bruker sentret på ulike måter. For mange er det et tilholdssted, for noen dessverre også et tilfluktssted. Dermed blir kjøpesenteret et sentralt samlingspunkt for ungdommen. Det må vi som eiere og forvaltere av sentrene ha et bevisst forhold til, sier markedsdirektør Marianne Mazarino Håkonsen.

Hvorfor et samarbeid med musikalen Dropout musical?

I forbindelse med vårt 15-årsjubileum gjorde vi opp status på hvor vi har kommet og hvem vi er, ikke helt ulikt det ungdommen gjør både gjennom ungdomstiden og særskilt konfirmasjonstiden. Vi har derfor ønsket å fokusere på nettopp ungdommen og den rollen våre kjøpesentre spiller i deres liv. Gjennom samarbeidet med Dropout musical kan vi synliggjøre en problemstilling fortalt av ungdommer selv, med virkemidler og et språk som fenger dem. Når vi i tillegg inviterer lokale interesseorganisasjoner som jobber med ungdommer inn på våre sentre, er vi aktivt med på å ta et viktig lokalt samfunnsansvar. Denne uken skal Dropout musical på en mini-turné på Linderud senter i Oslo og Trekanten senter i Asker. De har allerede med seg god erfaring fra forrige uke, da de opptrådte på Strandtorget i Lillehammer og Kremmertorget senter i Elverum.

-Dropout musical, som har premiere på Lillestrøm Kulturhus 11. oktober, er for ungdom av ungdom. Med et høyst relevant tema i Dropout, møter vi ungdom som er i opprør mot skole og som forsøker å strekke til i forhold til alle forventingene omverden har til dem. Vi vet at kjøpesentre er et viktig tilholdssted for mange av dagens ungdom, og synes det er spennende å ta med deler av musikalen ut til ungdommen, sier prosjektleder Ingrid Danbolt fra Dropout musikal.

For ytterligere informasjon:
Sektor Eiendomsutvikling AS:

Markedsdirektør Marianne Mazarino Håkonsen
Telefon: +47 95 14 30 05
E-post: marianne.haakonsen@sektor.no

 

Turnéliste :

Strandtorget – Lillehammer       15.9.2012

Kremmertorget  - Eleverum       15.9.2012

Linderud  senter – Oslo              22.9.2012

Trekanten senter – Asker           22.9.2012

Herkules senter – Skien             29.9.2012

Solsiden senter – Trondheim    29.10 2012

DROPOUT- Official:

Download images
Les siste nytt om hva som skjer
20. juni 2022
9. juni 2022
27. mai 2022