Linderud Senter blir en del av Sektor Eiendomsutvikling etter at selskapet er blitt enige med Braathen Eiendom Holding AS om et kjøp av kjøpesenteret.

– Vi er svært glade for å ha kommet til enighet med Braathen Eiendom Holding AS. Linderud Senter er et moderne og veldrevet kjøpesenter som passer perfekt inn i vår portefølje med 27 andre kjøpesentre. Med sine lange tradisjoner og beliggenhet i et av de raskest voksende områdene i Oslo, ser vi spennende muligheter for å utvikle senteret videre, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling.

Niam, Nord Europas ledende eiendomsfond, kjøpte Sektor Eiendomsutvikling i april i fjor.  Kjøpet av Linderud Senter er den første store transaksjonen med Niam som eier, og signaliserer at Sektor Eiendomsutvikling skal videreutvikles som Norges mest attraktive kjøpesenterselskap.

– Med NIAM sin finansielle styrke og solide eiendomskompetanse står vi godt rustet for å styrke Sektor Eiendomsutvikling sin posisjon. Linderud Senter beriker porteføljen og passer inn i vår investeringsprofil, sier styreleder Kjell Sagstad i Sektor Eiendomsutvikling.

Attraktivt senter

Linderud Senter har et areal på nesten 28.000 kvadratmeter, rundt 80 leietakere og omsatte i 2010 for tett oppunder 600 millioner kroner. Blant leietakere er Vinmonopolet, Posten, ICA, de største kleskjedene, Gym Club, spisesteder, samt en rekke relatert til helse og service.  De siste årene er senteret oppgradert for flere hundre millioner kroner og fremstår i dag som helt nytt.

Sektor Eiendomsutvikling har nylig også overtatt forvaltningsansvaret for fem kjøpesentre fra Storebrand og har dermed på kort tid økt sin portefølje av kjøpesentre fra 22 til 28. I dag er Sektor Eiendomsutvikling Norges nest største kjøpesenterforvalter.

Solgte til førstevalget

Braathen Eiendom Holding AS er et selskap som inngår i Braathen Eiendom. De har eid Linderud Senter siden 1965. Med salget trer selskapet helt ut av kjøpesenterbransjen for å fokusere på færre segmenter og ta en større posisjon innen disse

– Slik kjøpesenterbransjen har utviklet seg med stadig større aktører, ble det naturlig for oss å selge. Vi er fornøyde med å komme fram til en omforent avtale og tror det på sikt vil være positivt for leietakerne å ha Sektor Eiendomsutvikling som eier. Samtidig frigjør vi kapital som vil bli brukt i forhold til vår nye strategi, sier administrerende direktør Leif Arne Røsnes i Braathen Eiendom.

For ytterligere informasjon:

Niam AS

Investeringsdirektør Kjell Sagstad

Kjell.sagstad@niam.no

Telefon: +47 92 21 30 20

Sektor Eiendomsutvikling AS:

Administrerende direktør Eirik Thrygg

Telefon: +47 91 39 30 98 E-post:

E-post: eirik.thrygg@sektor.no

Braathen Eiendom

Administrerende direktør Leif Arne Røsnes

Telefon: +47 91 69 40 07

E-post: lar@braatheneiendom.no

Fakta om Linderud Senter

Linderud Senter har et areal på nesten 28.000 kvadratmeter, rundt 80 leietakere og omsatte i 2010 for tett oppunder 600 millioner kroner. Blant leietakere er Vinmonopolet, Posten, ICA, de største kleskjedene, Gym Club, spisesteder samt en rekke aktører relatert til helse og service.  De siste årene er senteret oppgradert for flere hundre millioner kroner og fremstår i dag som helt nytt. www.Linderudsenter.no

Fakta om Sektor Eiendomsutvikling

Sektor Eiendomsutvikling AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i Norge. Gjennom gode handleopplevelser for kundene skaper vi gode vekstvilkår for leietakere. Sektor Eiendomsutvikling AS har en portefølje på 28 kjøpesentre i Norge. Den samlede senteromsetningen for 2011 er budsjettert til NOK 15 mrd. www.sektor.no

Fakta om Niam

Niam er et av Nord-Europas ledende private equity-selskap med fokus på eiendom og tilbyr investorer mulighet til å investere i de nordiske og baltiske markedene gjennom sine fond. Siden 1998 har Niam gjennom egne fond eller på oppdrag fra finansielle partnere investert rundt 40 milliarder kroner. Selskapet har hovedsete i Stockholm. www.niam.se

Fakta om Braathen Eiendom

Braathen Eiendom Holding AS er et selskap som inngår i Braathen Eiendom. Braathen Eiendom er en stor aktør i det norske eiendomsmarkedet. Selskapet eier 160.000 kvm næringsareal for utleie hovedsaklig i Oslo og omegn. www.braatheneiendom.no

Download images