Eiendomsselskapet Sektor Gruppen skifter navn til Citycon. Navneendringen skjer i forbindelse med integrasjonen av selskapet etter at Citycon tidligere i år kjøpte alle aksjene i Sektor Gruppen.

Arbeidene med integrasjonen av Sektor Gruppen har pågått siden Citycon fullførte kjøpet den 14. juli i år. Citycon forsterket dermed sin posisjon som det største børsnoterte selskapet med fokus på å eie og drifte kjøpesentre i Norden, og tok samtidig steget opp som den tredje største kjøpesenteroperatøren i Europa.

Med sin langsiktige horisont ønsker Citycon å etablere seg som en sterk merkevare innen kjøpesenterbransjen på tvers av de nordiske grensene.

- Norge og Norden er etter min mening den best bevarte hemmeligheten innen retail. Flere spennende butikkonsepter har kommet til de siste årene, men mangfoldet er langt mindre i Norge enn i andre markeder. Det er faktis 35 prosent færre internasjonale aktører i Norge. Størrelse er viktig i detaljhandel fordi det gjør eiendomsporteføljen mer attraktiv for leietakere, når vi vet at internasjonale forhandlere ofte analyserer Norden som ett marked er det viktig at vi tilby dem en komplett nordisk plattform, sier Marcel Kokkeel, administrerende direktør i Citycon.

Citycon sine kjøpesentre i Norge vil fortsatt ha sine respektive senternavn, men få et hint av Citycon sin profil både på sentrene og i markedskommunikasjonen. Det første senteret som får Citycon-profil er Storbyen i Sarpsborg, som åpner den 15. oktober, utvidet med 2 000 nye kvadratmeter i forbindelse med utviklingsprosjekt. I Stavanger er Kilden også i prosjekt, og vil være den andre Citycon-profilerte senteret når byggearbeidene avsluttes i november.

Citycon sin portefølje i Norge består totalt av 34 kjøpesentre, hvorav 20 er egeneide, 2 er innleid og 12 kjøpesentre er forvaltet. Årlig besøker ca. 65 millioner mennesker kjøpesentrene i Norge. Totalt er Citycon representert med 69 kjøpesentre fordelt på Finland, Norge, Sverige, Estland og Danmark, som til sammen har 220 millioner besøkende.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef mob: 952 98 506

Download images