Et begivenhetsrikt år er oppsummert med ord og tall i Sektor Gruppens årsrapport 2014

Download images