Undersøkelsen er gjennomført av Respons på 65 sentre i hele Norge. Gjennom såkalte Mystery Shoppers har analysebyrået besøkt sentrene ”undercover” som vanlige kunder, og vurdert sentrene ut fra en rekke servicekategorier som menneskelig mottagelse, evne/vilje til å avdekke behov og produkt-/fagkunnskap.

Og best av alle: Stopp Senter i Sarpsborg og Holmen senter i Asker. De er begge en del av Sektor Eiendomsutviklings portefølje på 28 sentre over store deler av Norge.

– Sektor Eiendomsutvikling har som mål å gi våre kunder gode handleopplevelser. Derfor er det gledelig å gjøre det så bra i en undersøkelse som handler om hvordan kundene opplever våre sentre. Vi jobber målrettet med service, og dette er bare en av flere måter vi måler oss på, sier markedsdirektør Marianne Mazarino Håkonsen i Sektor EiendomsUtvikling.

Egen skole med BI
I tillegg til det daglige arbeidet med å bli bedre, har Sektor Eiendomsutvikling i samarbeid med BI utviklet et eget kursprogram for senterlederne og de ansatte på hovedkontoret.

Sektor-skolen er samlingsbasert og gir deltakerne innsikt i bransjeutfordringer og generell kompetanse innen emnene ledelse, markedsføring, økonomi og samfunnsansvar og miljø.  

– I en tid med store både interne og utenforstående endringer kreves det større innsikt for å nå de målene vi har satt oss. Vi må profesjonalisere oss og sette kunnskapen i system, og med Sektor-skolen får vi både en felles kunnskapsmessig plattform og en felles forståelse for det vi driver med, sier Marianne Mazarino Håkonsen.

Stolte senterledere
I Sarpsborg og Asker sitter det to senterledere som i dag i velger å gi sine butikker en ekstra klapp på skulderen.

– Vi veldig stolte over å toppe denne listen. Service og tilgjengelighet er de to pilarene vi støtter oss på, og det at vi nå blir kåret til best på service i Norge er en belønning til alle ansatte som har stått på for å nå målet, sier senterleder Atle Norum Larsen ved Stopp.

– Vi har særlig satset på å få inne nisjebutikker som er unike for senteret. Der gründerne selv står i butikken ser vi at de har et engasjement som smitter over på hele senteret.  Samtidig vet vi at de som handler på Holmen forventer fagkunnskap og god service, så det siste vi kan gjøre nå er å hvile på laurbærene, sier senterleder Tanja Venheim Østensen ved Holmen. 

Også Magasinet Drammen som kom på 7.plass i undersøkelsen, forvaltes av Sektor EiendomsUtvikling.

Topp 10 kjøpesentre

Stopp Senter

Holmen Senter

Maxi Storsenter

Storhamarsenteret Vår

Metro Senter Vår 2011

Manglerud Senter

Lillestrøm Torv

Magasinet Drammen

Markedet

Torghjørnet

For mer informasjon, vær vennlig og kontakt:

Markedsdirektør Marianne Mazarino Håkonsen i Sektor Eiendomsutvikling

Tlf: 951 43 005

E-post: Marianne.haakonsen@sektor.no

Om undersøkelsen:
Respons er Norges største leverandør av Mystery Shopping innen kjøpesentre. Mystery shopperne opptrer som vanlige kunder, og foretar 16 testkjøp/observasjoner i hver butikk der de gir karakterer på en skala fra 1-5. 1 er en svært dårlig serviceopplevelse og 5 en svært god serviceopplevelse. Mystery shopperne justerer forventningene i forhold til type butikk/konsept.

Våren 2011 besøkte Mystery Shoppers fra Respons Analyse 3185 butikker fordelt på ulike kjeder og 65 kjøpesentre. Butikkene fikk karakterer i kategoriene oversiktlighet, menneskelig mottagelse, opplevd ventetid, evne/vilje til å avdekke behov, produkt-/fagkunnskap, salgsferdighet/engasjement, personlig mersalg, kjennskap til senteret og salgs- og besøksavslutning, som til sammen ga en total score.

Fakta om Sektor Eiendomsutvikling
Sektor Eiendomsutvikling AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i Norge. Gjennom gode handleopplevelser for kundene skaper vi gode vekstvilkår for leietakere. Sektor Eiendomsutvikling AS har en portefølje på 28 kjøpesentre i Norge. Den samlede senteromsetningen for 2011 er budsjettert til NOK 15 mrd.

www.sektor.no

Download images