Citycon Norway har inngått en avtale med entreprenørselskapet Seltor AS for byggetrinn 2 ved Buskerud Storsenter. Totalentreprisen er på NOK 86 millioner kroner.

Utviklingsprosjektet på Buskerud Storsenter er nå inne i en ny fase, med rehabilitering og ombygging av til sammen ca. 9 000 kvm. Senteret vil få plass til flere nye leietakere, samtidig som det gjøres rehabilitering av fasader, samt utomhus arbeider med total fornyelse av parkeringsarealer og overvannsystem.

Seltor er godt i gang med tilrigging på byggeplassen, og byggestart er 16. februar. Ferdigstillelse skjer i etapper, med endelig ferdigstillelse mars 2017.----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Cato D. Lauritzen, utviklingsdirektør Citycon, mob. 478 88 094
Stig A. Nilsson, prosjektsjef Citycon, mob. 994 61 233
Haakon Ramberg, Regionsjef Seltor AS, mob. 913 63 240
Morten Ebbesberg, prosjektleder Seltor AS, mob. 400 40 666

Download images