Oppkjøp og nye forvaltningsoppdrag har bidratt til økt omsetningsvolum på 10 prosent. Totalt ble det omsatt for 22,3 milliarder gjennom de 36 kjøpesentrene Sektor Gruppen forvalter. 

Omsetningsøkningen justert for prosjekter er på 2,6 prosent. Mange av sentrene har gjort det veldig godt i 2014, og i Trondheim har både Solsiden og Tiller Torget økt omsetningen med henholdsvis 3,5 prosent og 21,3 prosent, til tross for økt konkurranse. Også i Asker har Trekanten og Holmen senter opplevd ny konkurranse, men øker likevel sin omsetning med henholdsvis 3,5 prosent og 6,7 prosent.

Prosjekt-effekt
Sektor Gruppen har omfattende prosjektplaner for en rekke av sine kjøpesentre, og flere er allerede i gang med utviklingsarbeidene. I Bergen ble derimot Oasen senter ferdigstilt i midten av november etter flere år med byggearbeider. Resultatene lot ikke vente på seg, og Oasen har en økt omsetning på hele 10,7 prosent mot fjoråret. For Buskerud Storsenter, Krokstad senter, Kilden i Stavanger og Storbyen i Sarpsborg påvirker utviklingsarbeidene i motsatt retning som følge av nedetid for en rekke butikker. Vi vil i tiden fremover se positive effekter som følge av de mange prosjektene. I Skien hadde Herkules senter sitt første hele driftsår med en vekst på 5,6 prosent etter at utviklingsarbeidene ved senteret var ferdigstilt i 2013.

Julehandel
Sektor-sentrene økte julehandelen med 5 prosent fra 2013. Butikker innen bransjen hus og hjem var julehandelsvinnere med en økning på over 10 prosent. Disse har også hatt en solid vekst i hele 2014, og vokser med 6,2 prosent mot året før.

Sektor Gruppen overtok forvaltningen av Stovner senter, Torvbyen i Fredrikstad, Halden storsenter og Markedet i Haugesund i 2014. Forvaltningsoppdragene for disse fire senterne kom som følge av oppkjøp gjennom Sektor Portefølje II AS. 

Se vedlegg for senteroversikt.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Eirik Thrygg, adm.dir Sektor Gruppen mob. 913 93 098

Download images