- Vi har hatt en formidabel vekst det siste året, blant annet gjennom flere oppkjøp. Med oppkjøpene har vi nå en portefølje eiendommer med mange utviklingsmuligheter som vil representere en betydelig verdiskapning for selskapet, sier Petter A. Stordalen, styreleder i Sektor Gruppen.

I løpet av de siste 15 månedene har Sektor Gruppen kjøpt 11 sentre. Av en portefølje på 36 kjøpesentre eier Sektor Gruppen 23 sentre og forvalter 13 sentre. I andre halvår 2013 tok selskapet over forvaltningen av City Syd og Tillertorget i Trondheim, for Storebrand Kjøpesenter Holding AS.

- Med en offensiv vekststrategi har leieinntektene også økt betydelig, og vi endte på 657 millioner kroner, mot 466 millioner kroner i 2012. Det er en vekst på over 40 prosent, og tilveksten av nye kjøpesentre og forvaltningsoppdrag gir oss et større spillerom vi kan dra stordriftsfordeler av, sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

Sektor Gruppens kjøpesentre er i dag fordelt på porteføljene Sektor Portefølje I AS, Sektor Portefølje II AS, Sektor Portefølje III AS og Sektor Portefølje Syd AS.

 

Download images