Pressemelding, 1. april 2019

Nå skal sola forsyne Down Town med strøm. Det skjer når Citycon, som eier Down Town investerer 15 millioner kroner i et 8 000 kvadrat meter stort solcelleanlegg på taket av kjøpesenteret.

Solcelleanlegget vil årlig produsere energi tilsvarende forbruket til omkring 40 husstander, og dermed bidra til en energieffektivisering for driften av Down Town. Dette er det første solcelleanlegget til Citycon i Norge, og det fjerde i Norden. Solcelleanlegget på Down Town blir også Citycon sitt største.  

- Solenergi gir en veldig god mulighet for alle som vil ta ansvar for klima og miljø. Her viser Down Town vei gjennom å investere i et helt spesielt solcellepanel som både vil produsere strøm til drift av senteret, og som fungerer som et snøsmeltingsanlegg i vinterhalvåret, sier Jens Hetland i Solenergi Fusen.

De forberedende arbeidene starter i løpet av våren, og selve installasjonen av solcellepanelene er planlagt i august.

Skal også smelte snø
Citycon har inngått en avtale med selskapene Fusen og Innos som designer, prosjekterer og installerer solcelleanlegg. Innos har utviklet en teknologi der en trykksensor måler hvor mye snø det ligger på solcellepanelene, og fører strøm tilbake igjennom solcellepanelene slik at de blir varme, litt som en panelovn. Denne prosessen skader ikke solcellene, men gjør at de fungerer som varmeelementer på taket som smelter snøen. Når solcellene ikke lenger ligger under snøen vil de igjen produsere energi, i tillegg til å redusere belastningen på taket.

- Dette er verdens største snøsmeltingsanlegg, hvor denne teknologien benyttes. For å beregne omfanget av snøsmeltingen er det hentet inn vær- og snødata som har blitt samlet inn i over 60 år på Porsgrunn brannstasjon. Dette er lagt til grunn for hvor mye snø som kan forventes på taket i løpet av en vinter. Snøsmeltingsanlegget er dimensjonert for å kunne smelte nok snø slik at det ikke blir overvekt på taket. Når snøen er smeltet på anlegget vil også solcellene produsere mer energi enn de normalt ville gjort om de var dekket med snø, så dette blir vinn-vinn, sier daglig leder Tommy Strӧmberg i Innos.

Klimasmarte Down Town
- Vi jobber mot en langsiktig målsetting om å være karbonnøytral innen 2030. Investeringen i solcelleanlegget på Down Town er et av flere klimatiltak, der både nybygg, eksisterende bygg og driften av alle eiendommene er miljøsertifiserte etter den internasjonale standarden BREEAM, sier Bill Engeness, som er miljø- og bærekraftansvarlig for Citycon.

Alle de 26 Citycon-sentre i Norge er nå BREEAM In Use-sertifisert både for bygg og forvaltning. Down Town er BREEAM sertifisert til «Very Good» for sitt nybygg i Kulltangveien 53. For drift og forvaltning er Down Town BREEAM In Use-sertifisert til Excellent.

---

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Citycon:
Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef mobil 952 98 506

Solenergi Fusen AS:

Thor Christian Tuv, daglig leder, +47 959 27 203

Innos AS:

Tommy Strӧmberg, daglig leder, +46 70 579 28 00

F.v: Magne Eriksen (Citycon),Thor Christian Tuv (Solenergi Fusen), Alexander Almeland(Citycon), Bill Engeness (Citycon),Tommy Strӧmberg (Innos), Jens Hetland (Solenergi Fusen), Jannecke Rødseth (Citycon)

Download images