Omsetningen for kjøpesentrene i Sektor Gruppen passerte i fjor 20 milliarder. Sammenlignbar omsetning var på nivå med 2012, men flere nye sentre i porteføljen ga økt omsetningsvolum med 4,4 milliarder kroner.

Inkludert kjøpesentrene under ombygging og utviklingsprosjekter gjennom 2013, har porteføljen som helhet en nedgang på 1,6 % målt mot fjoråret.

- Vi har lagt bak oss nok et spennende år, der Sektor Gruppen som selskap har nådd nye milepæler. Inn i det nye året teller vi 36 sentre og vi skal i løpet av 2014 starte opp flere store prosjekter. Planleggingen og oppstart av disse prosjektene har nok påvirket totalomsetningen for det foregående året. Justert for disse sentrene er omsetningsendringen mot 2012 tilnærmet flat med en nedgang på 0,5 prosent, sier administrerende direktør Eirik Thrygg. Se tabell for hvert senter.

Mange utviklingsprosjekter
Hele syv eiendommer står nå for tur og skal oppgraderes eller utvides. I Porsgrunn skal Down Town rustes opp, og første skritt vil innebære betydelige investeringer i infrastrukturen rundt senteret. I Buskerud starter arbeidene med å rendyrke Buskerud Storsenter for detaljhandel og Krokstad Senter for storhandel. Etter planen skal en helt ny Coop Obs være på plass innen julehandelen i 2014. Kilden i Stavanger skal utvides med over 8000 kvm, der virksomheter innenfor tjenester og service vil få mye plass. Det planlegges blant annet for et moderne tverrfaglig helsesenter. Stovner senter er et nytt senter i porteføljen til Sektor Gruppen, og her foreligger det planer om utvidelse på ca. 3000 kvm, samt en oppgradering av eksisterende senter. Også på Storbyen i Sarpsborg, CC Drammen og Kongssenteret Vest i Kongsvinger vil det være oppstart av utviklingsprosjekter. I løpet av året vil utvidelsen av ved Oasen senter i Bergen også være ferdigstilt.

- 2014 blir et år med videreutvikling og oppstart av mange viktige og spennende prosjekter. Til sammen skal vi investere om lag 1,3 milliarder i disse eiendommene, med et prosjektomfang på ca. 110 000 kvm. Det er litt ulik tidshorisont for ferdigstillelse av prosjektene, og vi gleder oss virkelig til å komme i gang med det som har vært flere års planlegging, sier Thrygg.

Har passert 20 milliarder
Både økt areal i forbindelse med utviklingsprosjektene, oppkjøp og nye forvaltningsoppdrag betyr økt kjøpesenteromsetning for Sektor Gruppen. Omsetningsvolum har økt fra 15,6 milliarder kroner i 2012 til over 20 milliarder i 2013, en volumøkning på 28 prosent. Fra årsskiftet har Sektor Gruppen overtatt forvaltingen av Stovner senter, Torvbyen i Fredrikstad, Halden Storsenter og Markedet i Haugesund. Forvaltningsoppdragene for disse fire sentrene kommer som følge av oppkjøpet gjennom Sektor Portefølje II AS, der Sektor Gruppen og Partners Group er hovedeiere.

- I løpet av 2014 vil våre 36 kjøpesentre besøkes av ca. 75 millioner mennesker, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle, fornye og forbedre våre møteplasser til det beste for våre kunder og leietakere. Vi kan på mange måter si at 2013 var et innkjøpsår, og at 2014 blir et utviklingsår, sier Thrygg.

 

Download images