Veksten viser at Sektor Eiendomsutviklings senterportefølje langt på vei følger markedet som gjennom hele 2010 har vist forsiktig utvikling i forbrukernes kjøpelyst. Totalt omsatte Sektor-sentrene for 11,54 milliarder kroner.

– Vi er godt fornøyd med den sterke avslutningen på året, etter tre kvartaler med forsiktig omsetningsutvikling går vi inn i 2011 med en god selvtillit, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling.

Bransjevinner på hjemmebane
En bransjevinner i 2010 ble Hus, Hjem og Interiør som gjennom året har hatt en omsetningsøkning på 8,2 prosent. Sterke aktører innen denne kategorien er blant annet Clas Ohlson, Nille og Princess som alle åpnet på Strandtorget i Lillehammer i november.

– Imidlertid ser vi også at enkelte sentre har en svak negativ omsetningsutvikling. Det gjelder sentre som i stor grad har vært utsatt for større konkurranse og nyetableringer av kjøpesentre, sier Thrygg.

Forvalter flere nye sentre i 2011
Høsten 2010 tok Sektor Eiendomsutvikling over forvaltningsoppdraget for fem av Storebrands kjøpesentre tidligere enn først planlagt. De nye kjøpesentrene i porteføljen er Holmen Senter i Asker, Buskerud Storsenter/Krogstad Senter og Magasinet i Drammen, i tillegg til Steen & Strøm Magasin i Oslo.

Med de nye senterne eier eller forvalter selskapet nå 27 sentre i Norge.

– Den nye forvaltningsavtalen er viktig for utviklingen av Sektor Eiendomsutvikling, og vi har med denne forsterket det varierte og gode tilbudet for våre leietakere. Sammen emd utviklingsprosjektene vi har gjennomført i 2010, som utvidelsen av Strandtorget i Lillehammer, nyåpningen av Herkules Storhandel i Skien og ombyggingen av Bryn Senter i Oslo, står vi er godt rustet for videre vekst ved inngangen til 2011, sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Eirik Thrygg

Eirik.Thrygg@sektor.no
Tlf: +47 23 28 27 00 eller mobil +47 91 39 30 98

Relaterte dokument: Samleoversikt omsetning 2010

Les mer om Sektor EiendomsUtvikling på www.sektor.no