Pressemelding fra Citycon AS 19. januar 2021

Citycon har signert avtaler med legesenter, tannleger og treningssenter som skal styrke helsetilbudet på Kolbotn Torg.

STØRRE HELSETILBUD: Kolbotn Torg får legesenter, tannleger og treningssenter som nye leietakere. (Foto: Citycon)

Tårnåsen legesenter, Kolbotntannlegene, Tannlegene på Tårnåsen og treningssenteret SATS er enige med Citycon om å flytte inn på Kolbotn Torg i løpet av første halvdel av 2021.

Flere helseaktører inn på sentrene er en del av Citycons strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre som kombinerer handel med helsetjenester i tillegg til andre sentrale tjenester for folk i nærmiljøet.

Citycon jobber kontinuerlig med å ha den riktige butikkmiksen på sentrene og tror at de nye helseaktørene på Kolbotn Torg kommer til å bidra til et godt besøkt senter i hele senterets åpningstid.

– Vi er veldig fornøyde med at vi har blitt enige med disse helseaktørene. Dette vil gi senteret en god miks av butikker og tjenester, som vi har stor tro på kommer til å være bra for kundene og for senteret. Kolbotn Torg satser lokalt og vi er glade for å kunne legge enda flere av våre kunders daglige gjøremål til senteret, sier Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon.

De nye leietakerne flytter inn i hver sine lokaler på til sammen over 1600 kvadratmeter på Kolbotn Torg.

– Vi har en god dialog med helseaktører over hele landet der Citycon har sentre. Vi opplever at interessen for å være en del av våre sentre hvor folk ferdes og møtes er økende blant denne type aktører, sier Dalland.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon
Mob: 416 50 605, haakon.dalland@citycon.com
mailto:haakon.dalland@citycon.com">haakon.dalland@citycon.com; Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com
mailto:daniel.sellevoll@citycon.com">daniel.sellevoll@citycon.com;
Download images