Et halvt år etter oppstarten av det ENOVA-støttede ENØK 3.0 prosjektet til Sektor Gruppen er de første av mer enn 150 miljøtiltak fullført.

I løpet av årets seks første måneder har det blitt skiftet lysarmaturer på hele 12091 kvadratmeter. Det utgjør en estimert reduksjon på 550 000 kWh pr år. I tillegg kommer andre tiltak som også er fullført og som bringer de årlige energibesparelsene til 900 000 kWh.

- Dette er tiltak som gir gode miljøgevinster og som også kommer våre leietakere til gode ved at vi klarer å holde fellesutgiftene lave. Gjennom ENØK 3.0 investerer vi over 53 millioner kroner, og har en ramme på 15,5 millioner kroner i støtte fra Enova, sier teknisk sjef Magne Eriksen i Sektor Gruppen.

Prosjektet skal være avsluttet i løpet av 2017 og i rekken av de mer 150 definerte miljøtiltakene som skal gjennomføres er flere arbeider i gang eller nært forestående.

Hos Oasen senter i Fyllingsdalen har driftsleder Kenneth Wiik startet de første arbeidene i sine ENØK-prosjekt. - Vi har nettopp byttet ut belysning i to ulike områder av senteret, til sammen ca. 1200 kvadratmeter. Nå er vi i planleggingsfasen for å erstatte elementer i to ventilasjonsanlegg, som dermed vil bli såkalt behovsstyrt. Det betyr en mer effektiv regulering av luftinntak, og dermed mer effektiv energibruk, sier Wiik.

Effekten av tiltakene Oasen gjennomfører er beregnet til 404 000 kWh, og vil inkluderes i rapportering til ENOVA i løpet av prosjektperioden.

ENØK 3.0 skal redusere energiforbruket i Sektor-sentre med 12,5 GWh.

----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Magne Eriksen, teknisk sjef Sektor Gruppen, 416 78 301

Download images