Tre nye kjøpesentre til Sektor

Press releases - 28. desember 2012

Oslo, 28. desember 2012. Investeringsselskapet Sektor Fond I AS, har kjøpt de tre kjøpesentrene Storbyen i Sarpsborg, Oasen i Bergen og Sjøsiden i Horten fra DNB Eiendomsholding AS. Eierne bak Sektor Fond I AS er en investorgruppering ledet av Sektor Holding AS. Den samlede prisen på de tre sentrene er på i overkant av to milliarder kroner.Selskapet er etablert med det formål å tilby eiendomsinvestorer å co-investere med Sektor og ta del i verdiskapningen innen kjøpesenterbransjen.
Sektor Eiendomsutvikling AS vil forestå forvaltningen av kjøpesentrene.– Med Sektors forvaltningskompetanse vil sentrene som nå er kjøpt bli utviklet videre til det beste både for kunder, leietakere, og investorene, sier styreleder i Sektor Holding AS, Petter A. Stordalen.Etterlengtet posisjon i BergensmarkedetSektor Eiendomsutvikling AS skal forvalte de tre kjøpesentrene, Storbyen Senter i Sarpsborg, Oasen i Bergen og Sjøsiden i Horten. For Sektor Eiendomsutvikling er Bergen et nytt markedsområde, og forvaltningsoppdraget gir selskapet en spennende posisjon i Bergensmarkedet gjennom forvaltningsavtalen for Oasen.

-Her er det også igangsatt et stort utvidelsesprosjekt som skal stå ferdig primo 2014, og senteret vil etter utvidelsen ha en forventet årsomsetning på MNOK 1.2 mrd. og dermed bli ett av de største sentrene i vår portefølje, sier administrerende direktør i Sektor Eiendomsutvikling AS, Eirik Thrygg.

Kjøpesentre med utviklingsmuligheterSjøsiden ligger sentralt i Horten nær byens knutepunkt for kollektivtrafikk, og er med sine 40 butikker ledende i sitt markedsområde. I fjor omsatte senteret for 371 millioner kroner.Storbyen ligger midt på torget i Sarpsborg og regnes som regionssenter i Østfold. Senteret har totalt 19 400 kvadratmeter med butikker, gode parkeringsforhold og omsatte i 2011 for 671 millioner kroner.Oasen er et tradisjonsrikt nærsenter i Fyllingsdalen i Bergen. Senteret rommer både store kjeder og nisjebutikker, en rekke offentlige og private servicetjenester og omsatte i 2011 for 890 millioner kroner. Etter ferdigstillelsen av utviklingsprosjektet primo 2014 vil senteret ha 8.000 kvm handel, 3.800 kvm kontor og 400 nye parkeringsplasser. Forventet årsomsetning etter utvidelsen er ca. MNOK 1,2 MRD.

For ytterligere informasjon:Sektor Holding ASStyreleder Petter A. StordalenTlf. +47 95 03 97 55Petter@homeinvest.no / pas@choice.no 

Sektor Eiendomsutvikling ASAdministrerende direktør Eirik ThryggTlf. +47 91 39 30 98 E-post: eirik.thrygg@sektor.no

Sektor Fond I AS

Talsperson Kjell Sagstad

Tlf. +47 92 21 30 20

E-post: kjell.sagstad@niam.noArctic Securities ASA har vært tilrettelegger for transaksjonen. Wikborg Rein og Ro Sommernes Advokatfirma har vært juridiske rådgivere i forbindelse med transaksjonen.
Download images
Les siste nytt om hva som skjer
20. juni 2022
9. juni 2022
27. mai 2022