Pressemelding Citycon Norway 13. september 2022

Tirsdag 13. september vedtok kommunestyret i Asker den nye reguleringsplanen for Trekanten og Asker sentrum. Vedtaket betyr at Citycon har fått godkjent planene om utvikling av hotell, kontorer, møteplasser og serveringssteder på Trekanten.

Citycon har over flere år jobbet med å utviklingsplanene for Trekanten og Asker sentrum. Målet er å styrke sentrumsmiljøet i Asker ved blant annet å tilrettelegge for inviterende fasader og flere møteplasser. Siden førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen i juni 2021 har det vær tett og konstruktiv dialog mellom Citycon, Asker kommune og naboene.

– Dette er en fantastisk dag for alle som er glad i Trekanten og Asker sentrum. I godt samarbeid med Asker kommune og naboene til Trekanten, har vi nå en godkjent plan som skal gjøre Trekanten og Asker sentrum enda hyggeligere. Vi skal styrke utvalget av spisesteder, utvikle helsetilbudet og etablere kontorarbeidsplasser og hotell, sier Dag Helge Setekleiv, utviklingsdirektør i Citycon.

Trekanten skal åpnes opp mot omgivelsene med mer inviterende fasader. Man skal også etablere nye utvendige torg og passasjer slik at man sikrer et levende sentrum. Trekanten skal blir mer integrert med kulturhuset, innbyggertorget og biblioteket som alle er viktige tjenester i Asker i dag.

– Nå tar vi med oss kommunestyrevedtaket inn i de neste fasene i prosjektet og skal planlegge detaljene sammen med kommunen og andre samarbeidspartnere. Miljøambisjonene våre for Trekanten er klare. Trekanten skal være et forbildeprosjekt når det gjelder bærekraft, sier Setekleiv.

Sommeren 2021 ble det kjent at Citycon og Futurebuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. FutureBuilt er et samarbeid mellom seks kommuner i Oslo-regionen, deriblant Asker kommune. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder.

Mer informasjon om Trekanten: www.trekanten-nabolag.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Dag Helge Setekleiv
Utviklingsdirektør i Citycon
Tlf. +47 988 70 388
daghelge.setekleiv@citycon.com

Daniel Sellevoll
Senior kommunikasjonssjef i Citycon
Tlf. +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Download images