Sektor Gruppen har inngått avtale med Veidekke om utbyggingen av Storbyen. Avtalen har en verdi på 48 millioner kroner.

- Det føltes veldig naturlig for oss å velge Veidekke som entreprenør når vi nå starter byggearbeidene på Storbyen. Veidekke kjenner senteret godt fra tidligere og vi har et godt samarbeid, noe som blir viktig ettersom senteret skal holde åpent som vanlig under byggeperioden, sier eiendomssjef Cecilie L. Bruusgaard i Sektor Gruppen.

Byggearbeidene starter 1. september og vil pågå i underkant av ett år. Det er Saga-bygget med inngang fra torget som skal igjennom en total forandring. Under byggeperioden vil inngangspartiet fra torget være stengt.  Totalt investerer Sektor Gruppen for nærmere 120 millioner kroner i Storbyen.

- Vi er meget fornøyde med å få denne jobben, særlig fordi vi kjenner Storbyen så godt fra tidligere. At Sektor Gruppen har valgt Veidekke som entreprenør er en bekreftelse på vår kompetanse innen utvikling av kjøpesentre, sier distriktsleder Vegard Eng i Veidekke. 

I tillegg til en utvidelse av senteret skal Storbyen få ny fasade og et større inngangsparti mot torget. Her vil det også åpne flere butikker med mulighet for direkte inngang fra torget. Egon restauranter har allerede inngått en avtale med Storbyen og åpner et spisested med 220 sitteplasser inne, og uteservering med rundt 150 sitteplasser.

- Vi ønsker å skape et senter som henvender seg like mye ut mot torget og byen, i tillegg til å skape livlig handel inne på senteret. Til sammen utvides senteret med 2 000 kvadratmeter, og en rekke nye leietakere skal på plass. Dermed får vi et mer åpent og gjennomgående senter, samtidig som vi bidrar til et mer levende torg, sier Bruusgaard.


----

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Cecilie L. Bruusgaard, eiendomssjef Sektor Gruppen, Mob: 928 05 505

Kontaktperson i Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Østfold
Tommy Hansen, prosjektleder, Mob: 918 34 130, tommy.hansen@veidekke.no


Download images