Pressemelding, 19. september 2018

Varehandel er en bransje som sysselsetter rundt 400 000 nordmenn. Citycon vil øke kompetansen hos de ansatte på sine sentre for å skape enda bedre kundemøter.

- Dette er en bransje der utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnittet. 8 av 10 som jobber i varehandelen har ingen utdanning utover grunnskole eller videregående. Det gjør vi noe med, blant annet ved å øke andelen med fagbrev, sier kommunikasjonssjef Terje Gulbrandsen i Citycon.

20 prosent av de ansatte i varehandelen har i dag en grad fra universitet eller høgskole. For hele befolkningen er tallet 33 prosent.

- Jeg ønsket å få mer kunnskap om bedriftsøkonomi, og meldte meg derfor på økonomikurset med ukentlige samlinger i regi av senteret og Folkeuniversitetet. Dette er et supert tilbud til alle ansatte, uavhengig av hvilken butikk vi jobber i, sier Mona Marie Aase, butikksjef ved Dressmann på Oasen senter i Bergen.

Tryggere medarbeidere gir serviceløft
Etter å ha startet opp to kurs før sommeren, innen økonomi og salg, setter senteret i gang med to til nå i høst – hvorav det ene er et forkurs til fagbrev i salg og service. Og de er ikke alene i Citycon-systemet. Ved Magasinet Drammen har nesten 50 ansatte tatt fagbrevkurset de siste årene, og inspirert de andre drammenssentrene Torget Vest og CC Drammen.

- Det første året var det flest butikksjefer, deretter har flere andre butikkmedarbeidere og også de som jobber deltid kommet til. Mange av disse har jobbet her i mange år. Nå får de systematisert veldig mye av det de har erfart og kan sette det inn i en teoretisk kontekst, markedskoordinator Hilde Røren.

I tillegg til at det gir personlige fordeler å ha papirer på det du kan, ser de også på servicemålingene for senteret at det har gitt et kollektivt løft.

- Medarbeiderne er tryggere på seg selv og bevisste sin fagkunnskap når de møter kundene, sier Røren.

- Rammebetingelsene endrer seg
For Citycon har resultatene fra Drammen vist at kompetanseløft er én av nøklene for å styrke de fysiske butikkene og skape enda bedre handleopplevelser. Selskapet har 28 kjøpesentre over hele Norge, og er en del av et Nordisk selskap.

- Kjøpesentrene vil kunne være en viktig møteplass i mange lokalsamfunn. Derfor satser vi stort på servering og et bredt tjenestetilbud innen blant annet helse. Men vi skal ikke glemme tradisjonell handel i denne miksen. Når kundeadferd og handlemønster ender seg må vi følge etter, og ved å øke kompetansen, bidrar vi til å styrke leietakernes konkurransekraft og skaper bedre kundemøter ute på sentrene, sier Gulbrandsen i Citycon.

Det er Folkeuniversitetet som er ansvarlig for kursene både i Drammen og Bergen. De finansieres gjennom det statlige programmet KompetansePluss, der kriteriene er at kursdeltakerne må ha lav formell utdanning og at opplæringen tar utgangspunkt i deres arbeidsplass og gjøremål.

- Er det én bransje denne ordningen passer for, er det denne, sier Stig Roar Olsen, bedriftsrådgiver ved Folkeuniversitetet i Bergen.

- Det er en bransje det tradisjonelt har vært lett å komme inn i uten utdanning, og der folk gjerne trives og blir værende. Nå opplever bransjen at de ytre rammebetingelsene endrer seg, med stor handelslekkasje til nett, men digitaliseringen setter også nye krav til de som jobber i fysisk butikk.

Styrker samhold på senteret
I oktober i fjor begynte Olsen å kartlegge behovet hos de ansatte sammen med senterledelsen ved Oasen. De identifiserte økonomi- og dataferdigheter som et viktig satsingsområde, og la også opp et salgskurs der man jobber med alt fra kundemøtet i butikk til hvordan man presenterer varer i sosiale medier.

Men det handler gjerne også om å friske opp basiskunnskaper mange har glemt på veien.

- Matematikk for eksempel, vet vi er ferskvare. Og i butikkdrift trengs det mer enn prosent. Som arealberegning, for eksempel: Hvor mye salg må man ha per m2 i en fysisk butikk for å nå målene sine, sier Olsen.

Oasen senter stiller egnede fellesområder til disposisjon for kursene som går på ettermiddags- og kveldstid, normalt 3-4 timer over 10-12 uker. Både her og ved sentrene i Drammen peker de på en tilleggseffekt utover den enkeltes faglige utvikling og økt konkurransekraft for senteret.

- Disse kursene gjør også noe med samholdet. Når du har vært sammen én kveld i uka i flere måneder, blir du bedre kjent på tvers av butikker, bransjer og etasjer, sier Hilde Røren.

Fakta: Utdanningsnivå for sysselsatte i varehandelen

Utdanningsnivå Antall   sysselsatte Andel   av alle sysselsatte
Grunnskole 102   000 28 %
Videregående   skole 185   000 52 %
Universitets-   og høgskoleutdanning 70   000 20 %
Uoppgitt   eller ingen fullført utdanning 2 000 1 %
Utdanningsnivå   i alt 358   000 100 %

Kilde: SSB/Virke

Fakta: KompetansePluss

En statlig ordning der virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Et trekantsamarbeid som stiller krav til at:

  • Virksomheten inngår et samarbeid med en tilbyder av kurs i grunnleggende ferdigheter med kompetanse i å undervise voksne på arbeidsplassen
  • Kursdeltakerne tilfredsstiller prioriteringskrav om lav formell utdanning
  • At opplæringen legges til, eller tar utgangspunkt i deltakerens arbeidsplass og gjøremål.
  • At opplegget er godt forankret blant ledelsen, arbeidstakere og tillitsvalgte

- Har siden 2006 sørget for at 60.000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben.

- Administreres av Kompetanse Norge, og er underlagt kunnskapsdepartementet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef mob: 952 98 506

Download images