FERDIGSTILT UTVIKLINGSPROSJEKT, Gøteborg, Sverige

Det hyggelige senteret i hjertet av Mölndal

Mölndal Galleria åpnet i 2018, og er et senter som fokuserer på daglige behov, tjenestetilbud og et sjenerøst tilbud av spise- og drikkemuligheter. Biblioteket ved siden av samt flere helsetjenester gjør stedet mer attraktivt, og bidrar til et høyere antall besøkende. Senteret ligger kun 8 minutter med toget utenfor Gøteborg sentrum, og ligger ved siden av Gøteborgs største knutepunkt for offentlig transport, der man finner tog, busser og trikker.

Designen er plassert i hjertet av opplevelsen, og skaper en følelse av en «by inne i byen», med en rekke førsteklasses materialer. Galleriet er dypt forbundet med den eksisterende bystrukturen, med forbindelser til gatene, torgene og broen rundt området. Dette skaper en positiv samhandling der det nye galleriet gjør byen til et bedre sted både for handel og sosiale sammenkomster.  

År med implentering

2015 - 2018

Nytt bruttoområde som kan leies ut, kvm.

26 300

Nye butikker, restauranter og serviceenheter

65
Mölndal

En sentral rolle i den moderniseringen av byen Mölndal

Med sine butikklokaler på 24 000 kvadratmeter ble Mölndal Galleria utviklet i nært samarbeid med Mölndal kommune, og spiller en sentral rolle i den store forandringen og moderniseringen av byen Mölndal, som utvikles videre og er blitt fortettet med nye boliger, kontorer og handel samt oppussede gater og torg.

Mölndal Galleria er det første kjøpesenteret i Vest-Sverige som har mottatt den internasjonale sertifiseringen BREEAM Very Good.