Hållbarheten är del av vår vardag

Citycon har både ansvar och möjlighet att påverka människor, lokalsamhällen och miljön positivt. Vi tror att en hållbar verksamhet är avgörande för att kunna skapa långsiktigt värde. Vi har förbundit oss till en hållbar utveckling i allt vi gör.

Senast 2030 kommer Citycon att vara koldioxidneutralt. Vår portfölj kommer att vara 100 % energieffektiv och drivas av förnybara energikällor. Alla våra lokaler kommer att vara miljöcertifierade med direkt anslutning till kollektivtrafik och lättillgängliga för cyklister, fotgängare och ägare av elfordon.

Koskikeskus

Att agera hållbart är ett av de sätt vi skapar värde på. Energieffektiva och miljöcertifierade byggnader är förstklassiga byggnader med låga driftskostnader. Att ha direkt anslutning till kollektivtrafik och vara lättillgänglig för cyklister, fotgängare och ägare av elfordon ger ett stabilt kundflöde. Bekvämlighet, säkerhet och engagemang för lokalsamhället attraherar förstklassiga hyresgäster och får besökarna att återvända. God miljöprestanda öppnar upp för grön finansiering.

Varje dag arbetar vi för att minska vårt koldioxidavtryck. Varje dag försöker vi förbättra vår tillgänglighet med hjälp av kollektivtrafik och infrastruktur för cyklar och elfordon. Varje dag strävar vi efter att skapa bekväma och säkra lösningar så att alla människor kan känna sig som hemma där vi är.

Vi strävar efter högsta möjliga kvalitet i praktiken.