Pressemelding fra Citycon Norway 19. mai 2023Verdens biedag 20. mai skal gjøre oss oppmerksomme på den viktige jobben biene gjør i økosystemet vårt. På takene av Citycon-sentrene Liertoppen, Storbyen, Kilden og Stopp Tune er 450.000 bier travelt opptatt med vårens pollineringsjobb.

Citycon har i løpet av de siste årene plassert bikuber på taket av flere sentre. Bikubene inneholder til sammen omtrent 450.000 bier og kan produsere anslagsvis 315 kilo honning hvert år. Initiativet er en del av Citycons bærekraftstrategi om å bidra til det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.  

– Vi er glade for å kunne bidra med å plassere bikuber på taket av sentrene våre. Dette er et initiativ som er lærerikt både for oss og for lokalsamfunnet som inviteres inn til å lære om bienes betydning. Det er gøy å se engasjementet biene på takene skaper, sier Alexander Bromnes, direktør for eiendomsforvaltning i Citycon.

Citycon har som mål å bli klimanøytrale innen 2030 som innebærer systematisk arbeid blant annet med å kutte utslipp, spare energi og sørge for at eiendommene er henhold til kravene i miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Citycon ble for tredje året på rad utpekt som en av Europas klimaledere i 2023 av Financial Times og Statista. Bier på sentertakene er en kilde til kunnskap og engasjement, og et bidrag i det lokale økosystemet.

Bikubene på sentertakene er et samarbeid mellom Citycon og Heier Du Rietz, som har spesialisert seg på urban birøkt og som ønsker å fremme en bærekraftig utvikling på grønne tak. Biene ivaretas av Alexander Du Rietz, sertifisert birøkter, i samarbeid med lokale birøktere.

– Arbeidet som biene gjør er livsviktig for mennesker og dyr. Derfor er vi veldig glade for å kunne samarbeide med Citycon om å plassere bikuber på sentertakene. Når vi kommer til august, er det tid for å høste honningen. Honningen behandles og ved enkelte sentre tappes den over i porsjonsglass, som både senter og nærmiljøet kan få glede av, sier Du Rietz.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Alexander Bromnes

Direktør for eiendomsforvaltning

Mob: 988 88 135

alexander.bromnes@citycon.com

Alexander Du Rietz

Sertifisert birøkter Heier Du Rietz

+47 911 52 471

alexander@heierdurietz.no 

Daniel Sellevoll

Senior kommunikasjonssjef i Citycon

Mob: 959 71 597

daniel.sellevoll@citycon.com

Download images