Pressemelding fra Citycon Norway 15. mai 2023Stovner Senter er først ut når Citycon oppgraderer sentrene i Norden med ny visuell identitet og logo. Stovner Senter har som mål å være en trygg og god møteplass, samtidig som senteret ønsker å skape stolthet og dyrke mangfold. Senteres nye visuelle identitet reflekterer målet om å samle Stovner.

Fredag 12. mai lanserte Stovner Senter sin nye visuelle identitet og logo. Dagen ble feiret med kake og fest for besøkende på senteret.

– Vi har gledet oss til denne dagen lenge. Nå har vi gjort oppgraderinger med ny logo og nye visuelle elementer inne på senteret, ute på fasaden og i digitale kanaler. Oppgraderingene er en del av et større strategiarbeid som handler om hvilken rolle senteret skal ha på Stovner og i Groruddalen i årene som kommer. Vi ønsker å tilrettelegge for mangfold og inkludering, samtidig som vi skal skape gode opplevelser for de som besøker butikkene og restaurantene, eller benytter helsetjenestene og kulturtilbudet, sier Irfan Akram, senterleder på Stovner Senter.

Da Stovner Senter åpnet i 1975 var senteret Norges største kjøpesenter og har siden den gang utviklet seg til å bli den sentrale møteplassen for mange folk som bor på Stovner og i Groruddalen. Stovner Senter har etter hvert utviklet et godt samarbeid med Oslo kommune, skolene i nærmiljøet, naboer og lokale organisasjoner.

– Senteret befinner seg i hjertet av Stovner. Vi har 4,5 millioner besøkende i året og flere hundre som har arbeidsplassen sin på senteret. Vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet som vi skal utvikle videre. Vi håper oppgraderingene vi når har gjort bidrar til modernisering, tilgjengelighet og en trivelig atmosfære på senteret, sier Akram.

I tråd med Citycons nye merkevareidentitet byttes bladet på Stovner Senter ut med heksagon-symbolet. Den nye visuelle identiteten er en del av en strategi senteret har om å samle Stovner på en positiv måte. I 2022 slo senteret tidligere salgsrekorder, samtidig som nye matkonsepter, helsetjenester, butikker og treningssenter flyttet inn på senteret.

– Vi jobber hver dag med å utvikle Stovner Senter i en positiv retning hvor nye konsepter og ideer skal glede de som besøker senteret. Arbeidet med å utvikle senteret henger sammen med hvordan vi uttrykker oss gjennom ny visuell identitet og logo, sier Akram.

Den nye visuelle identiteten er utviklet av Citycon og byrået Kurppa Hosk, mens Stovner Senter har satt sitt lokale preg på uttrykket.
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Irfan Akram

Senterleder på Stovner Senter

Mob: 982 53 101

irfan.akram@citycon.com

Daniel Sellevoll

Senior kommunikasjonssjef i Citycon

Mob: 959 71 597

daniel.sellevoll@citycon.com

Download images