Citycons hållbarhetsrapport för 2020 består av en fokuserad hållbarhetsredovisning i PDF-format som ger information om de hållbarhetsfrågor som betyder mest för oss och våra intressenter. För att göra rapporten mer läsvänlig har delar av den samt kompletterande information och ytterligare fallstudier lagts till på vår webbplats. Allt detta material återfinns nedan eller genom länkar i hållbarhetsrapporten för 2020.